Header image  
馬拉松普查網  
普查列表 | 線上登錄 | 普查宗旨 | 加入普查 | 系統使用說明 | 獲獎資格名單 | 聯絡我們 |  
 
 
照片
跑者編號17174
姓名胡文耀
單位個人
完賽次數463
已領獎項300

  賽事日期賽事名稱成績名次超馬備註審核 證書 相片
1 2015/4/19 2015 苗栗國際馬拉松 05:40:47158 已審核 證書 相片
2 2015/4/25 2015 臺北星光夜跑 05:23:28508 已審核 證書 相片
3 2015/5/3 2015 第一屆臺灣馬拉松賽 05:44:401676 已審核 證書 相片
4 2015/5/24 2015阿勃勒花季馬拉松 05:58:281018 已審核 證書 相片
5 2015/9/6 2015 太平山雲端漫步路跑 06:13:44672 已審核 證書 相片
6 2015/10/3 2015合歡山越野馬拉松 07:37:271255 已審核 證書 相片
7 2015/11/7 2015 太魯閣馬拉松 06:50:191718 已審核 證書 相片
8 2015/11/15 2015 虎尾糖都馬拉松 06:29:492314 已審核 證書 相片
9 2015/12/6 2015第二屆安樂盃瑪陵馬拉松 06:15:53519 已審核 證書 相片
10 2015/12/20 2015 臺北馬拉松 05:28:524560 已審核 證書 相片
11 2016/1/17 2016 拒毒 !風火輪 奔向健康之路 05:33:33721 已審核 證書 相片
12 2016/1/24 2016臺北渣打公益馬拉松 05:33:271847 已審核 證書 相片
13 2016/2/8 第九屆猴賽雷府城拜年馬拉松 07:34:00331 已審核 證書 相片
14 2016/2/21 2016高雄國際馬拉松 05:46:134185 已審核 證書 相片
15 2016/2/28 2016丹大林道峽谷馬拉松 07:02:25 大會里程數多跑1.5KM共跑45Km,殘念已審核 證書 相片
16 2016/3/6 2016 北馬雙溪櫻花馬拉松 06:16:522678天氣真的很熱達到30度,一開始就上坡10Km,感覺比丹大林道馬拉松還要硬抖,真是名不虛傳的雙膝硬化馬已審核 證書 相片
17 2016/3/20 2016 新北市萬金石馬拉松 05:09:532964第一次跑萬金石全馬,覺得賽道很棒風景佳氣氛好,有機會創PB的好賽事已審核 證書 相片
18 2016/3/27 2016 桃園航空城全國馬拉松賽 05:41:45343 已審核 證書 相片
19 2016/4/3 竹山城超級馬拉松 07:14:4536148K超馬,連續20K的上坡,真的很硬,與合歡山超馬有拼喔!已審核 證書 相片
20 2016/4/9 2016府城超級馬拉松 06:00:0080大會繞圈賽,億載金城四周一圈是1。6公里,6小時共繞28圈,總計44。8公里,但手錶測外圈實跑45。6公里已審核 證書 相片
21 2016/4/17 2016 花蓮洄瀾灣-馬拉松組 05:36:42106 已審核 證書 相片
22 2016/4/24 2016 第四屆石碇馬拉松路跑 06:11:42441超級硬的石碇馬,幾乎沒有平路可跑,不是上坡就是下坡,只好走很大啦!能夠在6:11完賽是佛祖有保佑喔!已審核 證書 相片
23 2016/5/1 2016第二屆臺灣馬拉松賽 05:41:511472石碇馬太硬小腿和腳踝都還沒恢復,腳酸的狀況下参加台灣馬,在全程差不多是平路下完賽,連七週的的週週馬,自己要好好檢討了已審核 證書 相片
24 2016/5/7 2016花蓮太平洋縱谷馬拉松 06:15:45422主辦單位6點半開跑,實在太晚,造成最後3公里的泊油經過大太陽酷照,溫度太高達30度以上,此三公里花45分鐘才走完,實在太熱,臉上包毛巾澆水,五分鐘就被曬乾,真可怕,已審核 證書 相片
25 2016/5/15 2016神豐同濟會馬拉松 05:51:321004果然夏天已經來臨,連兩週的烤肉馬,只能一直當步兵,但今天主辦單位的補給真的要好好檢討,在中後半部的跑友居然沒有運動飲料可使用,也沒有冰塊可降溫,甚至某站只剩冰棒,什麼都沒有,在這樣炎熱的夏日跑步,跑友沒出事真是有燒香。已審核 證書 相片
26 2016/5/22 2016海山馬拉松 05:41:42432海山馬是酷熱烤肉馬,這是眾所皆知,但今天路跑之神保佑大家,居然來個陰天,沒想到前十公里,我以六分速完成,可是天有不測風雲,跑褲開始打擾我的衝刺,右內側車縫線一直磨我,我終於忍受不住了,停下來檢查才發現磨出血了,加上汗水的加持,破皮加醃肉,痛苦萬分啦!只好減速並同時拉褲子,避免接縫線陷入肉裡,唉,我要換褲子啦已審核 證書 相片
27 2016/5/29 2016 太平山雲端漫步 05:59:27618今年的太平山路跑,路線恢復舊線,先下切到底,再直接連續爬升14公里,這樣硬的路線讓我成績退步了,回去要好好練間歇才可應付永和山已審核 證書 相片
28 2016/6/11 2016永和山水庫路跑 05:51:46351沒跑永和山真不知其硬斗的程度,在不知多少次的抖上坡和急下坡的整人下,再加上里程沒標示的情況下,耐心和毅力不斷的掙扎和考驗,還好最後能夠在6小時內完賽,算是不失今天配速成效,也要再感謝老天給我一個下雨陰濕的跑馬天,真心感謝感已審核 證書 相片
29 2016/6/19 2016 太麻里曙光馬拉松 06:13:30181台東的太麻里是從未來過的地方,名不虛傳,好熱好赤熱,還好帶了陽傘避免曬成人乾,不過仍然無法擺脫宿命,只好後半馬當步兵,也花3個半小時走完後半馬,其實今天幸運沒遇見焚風,前半馬有涼風陪伴,順跑2半小時完成,最可惜是主辦單位,起跑奌和終奌不同,相差了一公里,所有跑者都無奈,因為完賽還要走1公里才能領寄物。無言已審核 證書 相片
30 2016/6/25 2016 臺北星光馬拉松 05:49:25807台北星光馬是六月最後一場賽事,跑完星光馬就要休息三週,才有新店碧潭星光馬,四點起跑算是還早,太陽照的我快受不了, 還好有基隆河畔的涼風吹來,大大解掉煩悶的熱氣,一樣二小時半就完成半馬,但接下來是惡夢的開始,六點半就剛好是十公里健康組的起跑時刻,一大堆慢慢跑的人們就直接阻礙了我的路線,我只好龜速配合,因此今年的星光馬成績退步半個小時,真的很遜啊!!已審核 證書 相片
31 2016/7/16 2016 閃愛 螢光 碧潭 YA 跑 06:31:37376下午3:30起跑,日正當中,碧潭四周缺乏遮蔽物,太陽就直曬在身上,偶仍用慣用策略加速用力跑,但事與願違,高溫,高濕度及大量的流汗,真的體驗到心有餘而力不足,足足花了三小時才完成半馬,真如同前人的經驗我後半馬就要多加半小時才能完賽了,六個半小時,哈哈還真準啊!這場賽事就跑在新店溪旁還有碧潭公園的單車道上,晚上是涼爽許多,夜景是美麗的,LED燈照亮陽光橋,也忘卻這天熱浪馬拉松的辛勞已審核 證書 相片
32 2016/7/24 2016田溪水超級馬拉松 06:43:33152五點起跑是涼爽的天氣,路線是田中馬的一半路線,天氣雖熱,但賽道上有樹蔭加上水站人情味濃,先半段如自己配速進行,但到了十點就完蛋啦!天氣真的太熱了,只能當步兵,還好有帶大毛巾可以把灑水散熱,路上也看到不少跑者撐傘跑喔!已審核 證書 相片
33 2016/7/30 2016 情人谷夢幻湖超馬 06:12:09127第一次參加半自助馬拉松,真的完成體驗到主辦單位的人情味及參加跑者的趣味,看來都是老面孔啊!還有認識了新跑友,我想以後就會跟這群跑友一起跑下去了!雖天熱,也有45公里,但山上是有樹蔭,一點都不感受到熱浪來臨,於是成續比上週進步半小時的已審核 證書 相片
34 2016/8/7 2016吳哥窟馬拉松(柬埔寨) 05:55:44247第一次參加海外馬,第一次全家參加馬拉松旅行團,許多的失望也有許多的驚奇,失望的是比賽單位賽前將台灣跑者的國旗給KO了,驚奇是吳哥窟近千年的佛寺建築,與敘述佛教西方極樂世界的修行道路,有著深刻的體悟,也想到母親曾經爬上最中心點的75度台階,有滿滿的感動啊!已審核 證書 相片
35 2016/8/19 2016關山豐年祭馬拉松-A1 05:45:43108第一次參加關山連日馬,心中有許多的未知,首日只能用平日的配速進行,前段五公里爬坡算是OK的,下坡後跑在單車道有樹遮蔽著加上風吹來,真的沒有熱浪來襲感覺,最後四公里前下坡後,最後二公里跑在架空的高橋上,十點多太陽非常熱,也許這是最後考驗吧,還好跑完有冰棒可解暑,真棒已審核 證書 相片
36 2016/8/20 2016關山豐年祭馬拉松-A2 05:54:41188真的考驗是今天,起跑後連續約七公里,腳提不大起來,就覺得卡卡的,於是影響速度,開始下坡後,整個腿部就覺得恢復正常,可以開始跑啦!最後完賽成續是較昨日多了10分,滿足了!已審核 證書 相片
37 2016/8/21 2016關山豐年祭馬拉松-A3 06:46:27198最後一天也累績了前兩日更多乳酸,就用更慢速度來跑,也為了週一上班可以不鐵腿了,於是超過六個半小時才完賽已審核 證書 相片
38 2016/8/27 斗棒超級馬拉松暨歡樂有氧派對 06:00:0021033度加上濕度86%,下午5:00起跑後,流汗流汗再流汗, 真的吃不消啊!補給站有兩個,但一圈才1.3公里,站站停下來喝水及吃東西,就耗費更多的時間了,最後剛好達標33圈,42.24公里,算是非常不滿意的繞圈成績啦已審核 證書 相片
39 2016/9/3 2016苖栗山城星光馬拉松 05:32:28513重返初馬舊地,但路線也改了,比賽時間在傍晚,又下著雨,於是適合跑步的因子都有了,最後結果還算滿意,至少比初馬進步8分鐘!已審核 證書 相片
40 2016/9/17 2016月影潭心 蘭潭之戀馬拉松 05:57:10331上上下下的闌潭環潭道路繞七圈,前三圈還覺得蘭潭周圍風景不錯,但第四圈後,就夜已深,膩感漸生,最後一圈以步兵收場,但大會規定第六小時沒完成六圈者就要關門,這點沒人性了已審核 證書 相片
41 2016/9/25 2016 三鶯陶花源馬拉松 05:33:55387老天有幫忙的九月天,風大能吹散太陽的熱力,在前36公里,我竟然在4個半小時就完成了,但遇見一位跑友話匣子一打開,就開始墮落的步兵行程,雖有想破破自己的PB,然而在走路的過程中,我還是想到深夜問題多,平安回家就好已審核 證書 相片
42 2016/10/1 U-Lay 42 Marathon 2016 05:32:39249老天賞給大家一個美好的烏來好天氣,涼涼的風及壯觀的瀑布,還有邵進一用心辦這個活動,為了烏來還有原住民用跑馬寫下豐富的記憶已審核 證書 相片
43 2016/10/2 2016 新莊新月橋馬拉松 06:25:00738早上六點就看到太陽初升,已經宣告熱熱熱的馬場,酷熱的太陽在八點就開始烤起人肉啦!再加上後半段二十公里的跑馬像極了在工地裡賽跑,和挖土機及腳踏車及爛泥巴一起奔馳著,就算是完賽就好已審核 證書 相片
44 2016/10/16 2016 第八屆遠東馬拉松 05:55:531229炎熱的秋老虎主宰今天的賽事,更沒想到新竹風也失去該有的威力,任由熱力控制的賽事,再加上多出一公里的路程,讓許多人在最後一公里,罵聲連連,原以為終點已到,但仍不見遠東紡織公廠的蹤跡,難熬難熬已審核 證書 相片
45 2016/10/22 2016 第三屆杉林溪森林馬拉松 05:51:25328中海拔高度的杉林溪,在這個季節屬於涼爽的跑步日,但對於今明連日馬的我來說,真要保留一下體力才行,六點半準時起跑,山林美美的山景及瀑布一直讓自己流連忘返,再來出了遂道口後兩公里的上坡後,就是長達十公里的下坡,讓人產生輕忽的心態,果然回程時就是大考驗,啟動步兵模式是一定要的,最後再刻意繞到杉林溪的森林公園內跑一圈,給這趟山林路跑劃下美好句點已審核 證書 相片
46 2016/10/23 基隆忠孝獅子會基福馬拉松 06:08:32120真的沒想到基隆獅子杯辦的五分山馬,今年變成基福公路馬後,仍沒有起色,高達33度的烤肉馬,居然水站完全沒提供冰塊解暑,於再加上先下後上的跑徑設計,是苦了許多跑者,後半段步兵模式還真不少啊!很悲觀的覺得,明年可能更少人參加這項賽事了!加油獅子杯,你可以更好,冰塊,水,冰塊,水,冰塊,水,下次絕對不能缺啊!已審核 證書 相片
47 2016/10/30 2016安樂瑪陵馬拉松 05:25:44606今天是普查領取30馬的賽事,在熟悉的碼陵坑路線裡跑步,真的輕鬆,再加上涼涼的風及少許的雨,雖然開步的第一小時肚子拉了五分鐘,但仍以自己慣用配速前進,就這樣有機會追上許兄及許多的好朋友,最後二公里,我覺得腳步OK,就以六分速跑進五個半小時內,開心已審核 證書 相片
48 2016/11/5 2016 太魯閣峽谷馬拉松 05:05:17862今年参賽太馬主要目的為了偷跑九曲洞步道,終於一嘗心願,也多跑了1。2公里,美麗的九曲洞真的心曠神怡直呼一切值的,在峽谷裏GPS变成迷航,錯誤的里程讓自己尾巴不斷翹昇,當看到30公里看板,才滅了驕傲心態,但下坡加速,突然發現4個半小時已完成37公里,接下來破5小時的聲音又响起,夜間問題多,平安回家就好才是王道已審核 證書 相片
49 2016/11/6 2016 戀戀二水 跑水馬拉松 05:39:58908二水馬的跑步路線與田溪超馬的路程重疊重覆快要一半,再加上天氣酷熱,不想當步兵似乎也無從選擇,連日馬的第二天是精神的重大考驗,本預計6小時完賽,但跑友的加油,引起堅持到底的決心,能5:40完賽算是不愧對自己的毅力已審核 證書 相片
50 2016/11/19 2016平溪天燈RUN! 05:40:3388九點開跑是痛苦開始,太陽高掛天際,汐平公路上偶有山蔭,八公里直上,只堅持六公里,,回到平路上看錶已過了22k,接著上下坡考驗,太陽越來越大,但有著搭到3:15分往瑞芳的列車想法,感謝跑友陪伴度過熱且抖賽道,平安完賽,但很慘搭上3:15的擠滿人列車後,頭昏腦漲昏坐在人群裡,感謝賴劉誠跑友協助度過困難時光,一對香港情侶能讓給我小歇片刻,感謝車上的關心的人們,感到台灣是滿滿溫暖已審核 證書 相片
51 2016/11/20 2016 蘆洲--觀音山全民路跑 06:12:41747連兩天山路馬,真的累了,8k開變態的觀音山25度上坡,開啟大腿酸辡苦楚,有上就有下,當下坡時正表示回程上坡同樣是掙扎,過了觀音山墓園區下坡正式開啟另一坡瘋狂斜坡,這是正宗觀音山國家公園,整個山路不是狂踏油門汽機車,就是使命踏車輪的腳踏車,突然自覺也像瘋子,馬路給車子走不是給人跑的吧!還好原設定的6:30完賽,在自覺的S型下坡奔跑下追回一些時間6:12算還不錯啦!已審核 證書 相片
52 2016/11/26 南洋婆娑馬拉松2 05:10:26 邵哥的場子一定要支持,二日連馬的起因,碧潭橋到日光橋跨對岸再繞回,一圈是六公里,必須繞七圈才完賽,河邊單車道起伏小,前2小時完跑18公里,完成半馬2小時20分,接著就開始順順跑,停留水站超過15分,最後仍5:10完賽,狀況ok,開心啦已審核 證書 相片
53 2016/11/27 第三屆南投馬拉松 05:35:261033連日馬第二天,南投馬今年改成跑埔里路線,44。4超馬,搭車走路腳根移動困難,棄賽念頭尤然而升,但既然繳費了就要堅持到底,這是跑馬精神,六點開跑就下起大雨,突然想起半馬破2的心情,於是採用strip跨步方式,大步邁向前,雨越大配速越穩,2小時18公里達標,雖在中段2小時才完成13公里,但下坡線段就以6分半速直達終點,心中疑問,何以後15公里怎腳都不覺酸呢?開心啦已審核 證書 相片
54 2016/12/3 2016 礁溪櫻花陵園馬拉松 05:38:37388名不虛傳的很硬礁溪櫻花馬,鳴槍後五公里是熱身,好戲就從六公里起直上坡到10.5公里處,才往下走,但往下四公里,折返就要連續8公里的上坡直達櫻花嶺,這段路大部份是步兵,還好下坡有追時間回來,可是30公里就又是2.6公里直上佛光大學的籃球場,最後直衝到終點,補給中規中舉,但賽後的餐點就非常棒,雞湯可一直喝到飽,蝦子很可口,品嚐宜蘭式油飯真不一樣,如此豐盛賽後餐點,決定明天會再與會啦.已審核 證書 相片
55 2016/12/4 2016 新竹城市馬拉松 05:16:151772第一次跑新竹馬,事前耳聞補給好+人情濃,在前10km我竟僅用1小時完成,即打算後半段狂走猛吃,果然10公里啦啦隊賣力演出,而補給不怎樣,就從20km的海瑞貢丸及新竹米後,接連新竹在地跑團私補,讓人不想吃都沒法控制,煎牛肉,冰沙士可樂等真開心,唯一缺點路程在竹科繞了快20公里,粉枯燥,最後6km卻是一連下坡,請人可趕趕5小時半已審核 證書 相片
56 2016/12/25 2016 萬丹紅豆馬拉松 04:56:47993第一次搭夜車到屏東,一切感到新鮮,也休息三週沒跑馬,一開跑前3公里保守熱身前進,到4公里在周遭跑友加速及平路関係,沒想到前1小時跑10。5公里,於是第2個10公里也維持10公里,半馬完在2小時5分,這時心中有想法,一直盤算在近3小時內完成後半馬,於是第3小時跑8公里,第4小時已完成35公里,只剩7公里了,當手錶在4:30時,已完成38。8公里,心中已知今天必破sub5,已審核 證書 相片
57 2016/12/31 2016 鰲峰山高美濕地山海戀路跑賽 05:39:35245首次參加高美濕地賽事,由清水紫雲巖主辦,首屆賽事真的賭很大,不是上天堂就是下地獄,整場看來是中規中矩,與路協有拼,遺憾的是本對宮廟主辦賽事期待及標準都提高不少,但賽后餐點只有米粉湯及不提供淋浴設施是令人失望,未來還有許多進步空間,另外賽道風景單調平平,但坡度平緩是可創pb的賽事已審核 證書 相片
58 2017/1/1 漫遊139 07:51:05 漫步139線道是第一屆54公里超馬賽事,從花壇文德宮起跑,沿虎山巖一路上坡6公里後,接139線道一路往折返點(南投與彰化的界碑)前進,這段約21公里的路程是緩上坡,但礙於昨日清水馬也只能邊跑邊走,4小時到達折返奌,返程就下坡加速,能以平均7分速完賽,值得開心。已審核 證書 相片
59 2017/1/8 2017 阿猴國興盃公益路跑賽 05:03:35444屏東炎熱的天氣出乎意料之外,週間懶病發作,在完全沒練習的狀況,開跑5公里就感到全身上下不對,只有放慢腳步調整呼吸,平路賽道是屏東特色,就這樣3小時可跑27公里,第4小時跑到34。5公里 ,第5小時太陽出場,能在5:05完賽算是克服最後一段心魔已審核 證書 相片
60 2017/1/15 2017 屏東高樹蜜鄉國際馬拉松 04:55:571242屏東似乎是福地,第2次破sub5,氣溫不到20度,真是跑馬天,也是遇到池姐夫妻,還有站站都有甜蜜棗的補給,吃下去幸福滿分,貪嘴的我也狠狠吃了10幾顆,真過後癮呀,預約明年再來了。已審核 證書 相片
61 2017/1/22 2017 雙潭馬拉松 05:09:28687參加嘉義双潭馬,原因有2,2016年中秋夜蘭潭繞七圈的美好經驗,二來元月不想在太冷的地方跑馬,於是双潭馬來了,14度是跑馬度,前17公里的緩上坡沒停腳步2小時完成,在紫雲寺的急上2公里折磨毅志,而19公里後的大腿燒当真是大考驗,痛痛痛也只好步兵減緩痛感,在20公里遇到詹兄,一路相助撐到終點,以510收工,感謝跑友相陪,一同完賽已審核 證書 相片
62 2017/1/28 第十屆東山鴨頭府城拜年馬拉松 06:57:09301第2次参加新春拜年馬,感動馬場於志工熟情豐富的補給,烏魚子,香腸,鳳梨啤酒,鹹粥,不勝枚舉,梅子醋,真檸檬茶,還有台南鄉親的沿路互道恭喜聱,涼涼的風陪伴每位跑友度過雞年開春的第一天,好想好想這拜年馬一直跑下去,但夢想與現實的差距,只能珍惜剩下的狗年和豬年了。已審核 證書 相片
63 2017/2/10 2017 臺北國際超級馬拉松賽 06:00:0018因節約費用至上早鳥報名及連日双馬,首戰11日凌晨0點到6點的夜鷹組,3個半小時已完成30公里,但3點半精神非常差,上大號及帳篷休息即耗費20分,5點23分完成42。22公里,6小時完成45。654公里已審核 證書 相片
64 2017/2/10 2017 臺北國際超級馬拉松賽 06:00:00 台北超級馬拉松射日組與夜鶯組只隔1小時持續開跑,挑戰再挑戰,能完賽就是奇蹟已審核 證書 相片
65 2017/2/10 2017 臺北國際超級馬拉松賽 06:00:0014台北超級馬拉松2月12凌晨之6小時繞圈賽夜貓組夜黑風高僅有27人報名,棄賽2人,參賽25人,老來得志居然在50歲分組第一,其實只有兩人參加,生平第一次,開心囉已審核 證書 相片
66 2017/2/10 2017 臺北國際超級馬拉松賽 06:00:0052死撐活撐撐到最後已審核 證書 相片
67 2017/2/19 2017 北馬雙溪櫻花馬拉松 05:23:361142連二年參加雙溪櫻花馬,配速改變是進步的主原,前十公里,以時速7公里前進,再來就加速啦!沒想到貪吃的我, 沿途狂吃橘子和喝可樂,現世報應就在回程的三十公里後,肚子脹氣受不了,步兵四公里,再走跑,終於在回程五公里恢復正常,就只能加速了,最終5:25完賽,真的後悔啦!已審核 證書 相片
68 2017/2/26 2017 新社賞櫻全國馬拉松 04:59:56459首次參加新社櫻花馬,凌晨4點下起大雨,因事前疏忽及散漫,沒搭接駁車,只能騎租來的125機車衝向新社高中,此次賽道先苦後甘9~15公里急上急下,還好2小時過去仍完成17公里,接著都是緩上緩下,我依舊補給站站停,也吃了棗子和山豬肉,關東煮,米粉湯,該吃都吃了,香蕉一定不能錯過,而橘子就完全不碰,4小時後發現完成34公里,就拼看看sub5,在不断堅持下,差4秒5小時,真正如願已審核 證書 相片
69 2017/2/28 106「郵.稻.荷.蘭」綠隧馬拉松 04:34:24289新營賽道平緩,加上6點起跑溫度僅14度,雖只隔天休息,腿部仍酸楚,但有許兄永鈿及清吉大哥初15公里的陪伴,再遇到4:30免子的帶領下,給非常強大的信心,一直提醒自己放輕鬆,注意跑姿不要一直用大腿去提拉,用屁股屁股,三小時已跑28。3公里,4小時完成37。2公里,4個半小時達41多公里,但一直告訴自己可能是假的還有2公里,小破pb就好,終點到才發現一切是真的啊!感謝馬拉松之神,感謝家人,感謝志工。已審核 證書 相片
70 2017/3/4 2017 第五屆石碇馬拉松 05:53:52215石碇馬第二次参賽,路線有更改,全長43公里,山路依然硬抖,雖然今年實力已提高,但也只是553,明天還有高美濕地,保留体力是必要的。期待明天也順利完賽已審核 證書 相片
71 2017/3/5 2017 高美濕地馬拉松賽 05:22:43462此屆高美濕地馬拉松,名不符實,跑半天都沒看到高美濕地及風發電大型風車,真的失望,雖路線經過田間小路及鰲頭山,但大部份時間均在無景點的芋頭田渡過,志工水站的豐富補給及遇見鍾大哥,施兄,池姐夫妻及邵老師敬一及半馬的郭老師仁輝,是這次賽事的亮點。已審核 證書 相片
72 2017/3/12 2017埔里山城派對馬拉松 05:41:53664明知山老虎,偏向虎山行,埔里馬著名的虎頭山,連續爬升200公尺,長達2。5公里的上坡,側底的打敗偶,硬撐的後果就讓人節奏大亂,竟然在平路跑步都需走跑才能緩衝調整呼吸節奏,自己越來越清楚,良駒與野馬的區別。路道經過鯉魚潭,中台禪寺,埔里舊街,懐古思情,盡在跑馬道,美中不足是艷陽高照,能以541完賽,竟能排664/1600已審核 證書 相片
73 2017/3/19 2017 北大超馬 07:57:0027萬金石沒抽到就跑北大超馬,,一圈2。971公里少一點才三公里,因此要跑15圈才42。195公里, 花了5:38分15圈後,墮落的心情四起,步兵遇到好友,石晏碩腳傷一直走,我陪走!羅兄遇到好多次,陪走,鐘兄在最後一圈也要陪走,就這樣晃到19圈遇到一位二十馬超馬的女跑友,她的打氣讓我燃起20圈的希望,但偷雞不得食把糞,大摔一跤,雙手指麻掉啊!傷心啊!已審核 證書 相片
74 2017/3/25 2017 香魚42馬拉松 05:24:46112凌晨四點下雨,直接騎車到新烏公路龜山,香魚的故鄉,挺邵老師無論風雨多大必成行,賽事都是熟面孔,在直潭附近跑起來,往直潭國小的橋頭路標不明顯, 再加上偶運氣一向不佳,就剛好有對父子往回程跑,在錯估情況下,我跑錯方向,一看到35公里的標示,就覺得完了,跑回原分岐點我等於多跑二公里多,雖然這樣上天應該安排好,新認識了劉信宏大哥,劉大哥很棒的,最後四公里一路聊的快樂一起完賽,開心啦!已審核 證書 相片
75 2017/3/26 2017 神豐同濟馬拉松 05:41:59646連日馬的第二天,是累的,犧牲家事來神崗馬是圓去年熱天的失意,是否能進步呢?是否神崙主辦單位仍如去年失誤連連呢?答案是否定的,今年路線依舊不錯,補給進步,當然還有自己成績進步,想想明年仍在我選跑的名單內喔!加油吧神崗!已審核 證書 相片
76 2017/4/8 2017 府城超級馬拉松 05:30:0286夜跑加隔天5:50的木架山馬,跑完27圈達標就收工,遇見鍾大哥及廖學成老師,但廖老師的狀況有些不好,與去年落後二到三圈,補給方面依舊維持超馬協會的慣例,簡單且普通,吃甜甜圈到最後真的很膩啊!未來這樣的賽事還是少參加才對已審核 證書 相片
77 2017/4/9 2017 木架山馬拉松 06:09:02433木架山馬拉松是光圈公司第一次辦的全馬應變能力不足,給了加量不價的上上下下鳳梨山路來回奔走,風景為鄉村路跑久後顯的單調,共跑43。05公里,後半馬溫度來到33度,只好啟動步兵模式,還好水站都有冰塊提供,到達終點居然無去列印完賽證書,是美中不足之處,期待已審核 證書 相片
78 2017/4/15 第三屆飄浮 北橫超馬 07:49:05 北橫超馬補給超棒名不虛傳,每五公里的水站,站站都有熱食,誇張的現場烤山豬肉,及米魯,雖跑者數量少少的五六百人,但用心辦活動就能感動人們,衣服,獎牌不重要,風景美,志工無私熱情才重要,一路與志賢話家常,跑友真情才是棒,58公里保七完賽今天開心啦已審核 證書 相片
79 2017/4/16 2017 風櫃嘴全國馬拉松 06:32:38623周六的北橫58Km,接著隔日的風櫃嘴硬抖路,我累了,能完賽就是對自己有交待,連日馬也要留給下週,環北六十公里及139線道的夕陽馬的體力才是上策啊!因此走很大練練不同的肌群是風櫃嘴後半馬的想法啦!不知這樣是對或錯!已審核 證書 相片
80 2017/4/23 2017 夕陽谷馬拉松 05:24:33107周六完成60公里環跑台北超馬,就趕到文玄宮跑13圈的200人繞圈賽,賽道大約是平穩,昨日的保守造就今日仍有體力跑完全馬,志工熱情,只可惜完賽後沒熱食可吃,從紙箱的殘渣得知有準備但都後吃完啦!已審核 證書 相片
81 2017/4/30 2017「春郵南科」健康公益馬拉松 05:28:363594月底的台南新市南科,好熱,11點已達29度,步兵模式啟動,賽道風景平平,4個補充站還算ok,都有冰塊,但缺點分佈距離不均勻,接駁車沒依公告發車,賽後淋浴室只有4桶水,早早被用完,主辦單位完全沒做為,賽後餐點也只發2塊小麵包和一塊小餅乾,粉掉漆,能在5小時半完賽是對自己有交待已審核 證書 相片
82 2017/5/7 2017 太平山雲端漫步路跑 05:28:41327人總是見忘,太平山起跑後,起緩上再急這路程跑來很喘,是去年就遇到相同的事情,居然忘記,一路上寞生臉容真多,看到廖學成老師,不過同樣賽道最後5:30收工,與去年相較進步30分鐘,值得開心右腳施力要改善,也再度遇見劉信宏大哥,太開心,得知大哥下週台北星光馬百馬賽,一定要陪跑啦!已審核 證書 相片
83 2017/5/13 2017 年桃園航空城全國馬拉松賽 05:28:25288聽說航空城馬是最後一屆,明年開始動工航空城,表示這場馬將成絕响,烏龍事件是全馬啟跑時間延後20分,原因竟是桃園縣長鄭文燦遲到20分,記的落後國家才發生的事,也在台湾上演,今天多跑一公里,最後3公里跑在飛機跑道上,有特別的感受已審核 證書 相片
84 2017/5/13 2017 臺北星光馬拉松 06:05:11684上午完成航空城後,與清吉大哥北上台北星光馬,首次一日兩馬,真的感到體力吃力,前兩小時跑順,完成16公里,但第三小時,開始掙扎,一下子拉肚子,一下子想小號,從第三小時共有十三次小號,應是微微的橫紋肌溶解,看到微血尿,讓人心驚驚,不敢用力跑,只能用力走,邊走邊跑,尿意隨時再現,真的很痛苦,在半馬過後,許多壞念頭出現,包括棄賽,想切西瓜等等,但正向的聲音還是戰勝邪惡的念頭,最後仍在大步走的動作中完成賽事已審核 證書 相片
85 2017/7/8 2017 府城安平仲夏星光馬拉松 05:50:381641相隔48天,再跑標馬,才發現實力仍可完賽,太久的怠惰及天氣熬熱,起熱五公里就当起步兵,隨著天色漸暗海風吹著,是帶起第三小時跑8公里的動力,越晚越讓腦子想起家事,國家,天下事,事事煩心,鹿耳門聖母廟的恐怖U型補給食物,只能歎為觀止,克制熱食,只心動冰水是此次的中心思想,最後能保5,算差強人意了已審核 證書 相片
86 2017/7/23 2017 情人谷夢幻湖超馬 05:57:57146第二次参賽 ,人變多了,天氣一樣熱,少了嚴格監督給更多自我的榮譽心,百分比極高的前輩都來了,成績也差強人意了已審核 證書 相片
87 2017/8/5 中俄跨境馬拉松-同江區(中國) 05:38:46 中俄跨境背靠背馬拉松,從台灣來到合江市經過長途抜涉才到達,但天氣炎熱及北大荒的單調龐大的綠野農作,讓人深感東北之大,還好有黑龍江陪跑者,渡過炎熱和牛蠅追逐叮咬中,結束賽事已審核 證書 相片
88 2017/8/6 中俄跨境馬拉松-比羅比詹段(俄羅斯) 05:31:25 來到俄斯比羅比詹跑馬,看不懂的俄文,聽不的俄語,但綠化完美的都市及俄國風極的建築物,雖餐廳服務沒能滿意,完全沒經驗的跑馬服務水站等不盡人意,但還是讓自己覺得仍是遺憾中仍有收穫,看到俄國鄉村風光,和漂亮的俄國少女們,宛如進入童畫世界已審核 證書 相片
89 2017/8/13 2017 關山冠軍米馬拉松A3 05:55:52164關山馬參加連日馬,但八天的中俄跨境回台後,為家庭著想只能改成參加周日馬,但高達37度的太陽果然毒辣,毅力被打敗只好啟動步兵及保五模式了,不同於去年的路線,後半馬是往南橫20線道再折返,沒有遮蔽的道路上,還好水站都有冰塊可以消暑,否則下場很慘!已審核 證書 相片
90 2017/9/2 2017苗栗山城星光馬拉松 04:54:43308一切有為法 ,如夢幻泡影,如露亦如電,應作如是觀,上午榮耀93,跑393名,不能普查,傍晚苗星馬308名,雨中奇景,像要澆醒糊塗的自己,應敬畏馬拉松之神,隨時收起驕緃之心,百馬之路路遙遙,懂的惜福愛物才是真跑者已審核 證書 相片
91 2017/9/17 2017三鶯陶花源馬拉松 05:49:00466第二次參加三鶯馬,志工很用心努力,只是主辦單位依舊犯同樣的錯誤,在中午高溫達三十五度時完全缺水和沒冰塊補給,炎熱天氣讓後半段跑者跑不起來,在完全沒遮蔽的河堤跑,實在考驗忍性毅力,雖步兵走了十三公里,還能5:50完賽,滿足了已審核 證書 相片
92 2017/9/23 2017 斗棒超級馬拉松 05:46:0874再一次到斗六棒球場參加六小時繞圈賽,景物依舊,酷熱依舊。唯有参加者謹百100多人,而現場看不到其他遊人,成績依恶只•已審核 證書 相片
93 2017/9/24 2017 臺中高鐵歡樂馬拉松賽 06:34:33329九月秋老虎高溫35度的烘烤,單調三趟賽道,減速慢行是王道,起跑四公里出現棄賽念頭,但每每意志薄弱時,見到資深跑友專注的跑馬態度,堅毅精神永不放棄就此打消念頭,種種的雜念突覺七小時的關門壓力大,練心練性智是跑馬的另一信念。已審核 證書 相片
94 2017/10/1 U-Lay 42 Marathon 2017 05:48:52655邵哥敬一的烏來馬如同去年的路線再跑一次,人數超過去年的一倍達到二千多人,光是六點起跑也延後半小時,出發人籠要十五分鐘才讓所有人離開起跑點,炎熱的太陽狠狠狂曬著跑者,雖說補給仍維持水準,但陽光熱力依舊拖慢了跑者的速度,較去年退步了十五分鐘才到達終點,是對自己失望的表現...沿路遇見中明兄,許兄還有宗仁大哥等,就像是馬場同學會一樣,八個半小時才關門相信大家都平安回家已審核 證書 相片
95 2017/10/15 2017 臺灣馬拉松賽(in苗栗) 05:51:01443延續參加第三屆台灣馬已屬全勤,但雨水下滿全場忽大忽小,人數減少了,只剩六百多名全馬跑者,補給變差了,路線改在苗栗73線路道折返跑,肚子也不舒服了,原設想前兩小時完成十八公里,然而天不從人願,肚子翻滴如去年roger跑黑瞎子的情景重現,只能一忍再忍一走再走,補給廁所是解放的救星,中途分別被清吉大哥和許兄永鈿一一輾過,連大姐看不到車尾燈了,廁所共費用快二十分鐘的蹲解,殘念啦!已審核 證書 相片
96 2017/10/21 2017 第四屆杉林溪森林馬拉松 05:17:45178第二次參賽雖熬夜搭車往杉林溪,但覺得興奮,山林瀑布美景將再現眼前,路線依舊,有許兄陪伴,更認識新跑友讓跑旅歷程更添豐富。已審核 證書 相片
97 2017/10/22 2017柿紅心動超級馬拉松 05:30:41362第一次參加柿紅心動馬就被賽道風景給吸引,涼爽的風加上山蔭旳遮蔽,已造就好賽事前題,志工的熱情充給的豐富貼心,一而再再而三讓我流連忘返捨不得離開補給站,雖心中一直警告自己不可貪心,但意志力仍失守,可樂和沙士不知喝了多少杯早已忘啦!最後二公里安排走上新蓋溪口吊橋上,獨特的美景。太讚了,後悔啊!悔恨啊!為何前兩屆沒來參加呢?太可惜了,還聽說從第一屆到第四屆時獎牌可組成為個柿子,這多麼吸引人呀!已審核 證書 相片
98 2017/10/29 2017安樂生態馬拉松 05:17:19220連四屆在地安樂盃參賽,變VIP有打折,山路馬涼涼徐徐給跑者快樂體驗, 在馬場遇到熟面孔大家一起跑兩三年差不多週週相遇,賴哥劉銘百馬低調的跑著, 清吉大哥連日馬成績居然勝過昨天,另賽前巧遇武崙中福址老師,仁斌校長, 福址兄果然厲害半馬晚十分鐘起跑還可在9km追到我,想想初衷偶跑健康,全馬完賽目標, 不受傷平安健康,偶爾自覺狀況良好就加速,安全降落考量, 若衝過頭,跑馬神提醒不要得意忘行已審核 證書 相片
99 2017/11/4 2017合歡山超級馬拉松 06:46:42773第二次同福祉搭凌晨往清境接駁車,這樣當天往返高山馬是錯誤,杲然鳶峰到昆陽之間,海抜2850米到武嶺的3257米頭昏發作,15km到22km只7km,竟要走2小時,但山頭雲霧撩繞,別有幾風味!回程趕路,竟646收エ較前次合歡馬進步45分,差強人意,睌上在逢甲進補沙朗大塊牛排一客,期待岱宇馬平安完賽!已審核 證書 相片
100 2017/11/5 2017 岱宇臺中國際馬拉松 05:26:52819去年起岱宇路線改向溫泉路。集百點的我,為補齊書面的百馬場次,週六合歡馬太硬,但神奇的平路前15公里在1.5小時完成!就上坡路,但18公里萬兩小時完成,21公里兩個半時,遇見好久不見施兄,永郁大哥,鍾大哥的黑麥汁,佳霖的擁抱,田中水的朋友給的蠻牛,感動的百馬點,終點時深深一鞠躬,向所有馬埸上的好朋友致敬,願馬拉松之馬,眷顧所有人已審核 證書 相片
101 2017/11/12 2017 板橋馬拉松路跑賽 04:58:37355原海山馬搖身一變板橋馬,完賽獎牌有進步喔!天氣涼爽跑步天,大家都跑的快! 沒想到半馬完成是二小時十五分,四小時過去可以完成34。5公里 途中遇到許兄,信宏大哥帶著公司的初馬學員,還看到佳霖破PB,自己就想著要 跑進五小時內,願望成真喔!101初馬成功已審核 證書 相片
102 2017/11/18 2017 寶二慈善環保馬拉松 05:08:44459寶二水庫是科學園區的重要水源地,沒有紙杯只發重複用的跑步杯!下起大雨跑步,但大家都跑清涼! 今天遇到許多跑友許兄,清吉哥,信宏大哥,中明大哥及其自動馬跑友群,賴劉銘今天百馬領百馬獎 山路上上下下要跑四圈,上下的頻率真的很高,10。5公里一圈中共有上下坡達三十幾次!真的折磨人,完賽在 508,應該找到寶二竹的跑步節奏了。已審核 證書 相片
103 2017/11/19 2017 冬山河水岸馬拉松 04:53:47417天啊!領百馬獎大考驗,騎機車加油誤起跑時間,寄物區離起跑點太遠, 7:17分離開,以五分半速追,前三公里沒人,半馬跑者都沒,六公里才見前輩慢速優閒跑,再追上群忠哥,追到石晏碩,十公里處追百馬團,此時1小時20分心情變安定些,許兄呢?晚五分出發,追吧!離折返五百米終遇許兄,在半馬追上清吉哥 雨勢忽大忽小,考驗人性,低溫是跑馬者破PB時刻!完賽509晶片5:02,正確時間估4:53到4:55間吧!已審核 證書 相片
104 2017/11/26 2017 蘆洲--觀音山全民路跑 05:36:38362狀況不佳!開跑以六分速直衝十公里,頭昏?血壓高,心中出現疑問,天氣涼爽跑步天, 策略只好上坡步兵吧!觀音山依舊硬陡1公里花13分鐘完成半馬是二小時四十分,依舊站站仍要停留 遇見銘鍵老師,問我上週晚那久起跑,答案17分鐘,上坡步兵十公里吧!下坡膝蓋有些怪,保守減速跑!最後五公里單車道走跑也還在四十分鐘內完成,感謝馬拉松之神,我會好好珍惜自己!已審核 證書 相片
105 2017/12/3 2017 虎尾巾都馬拉松 04:55:48891重返虎尾馬,血恥,百馬獎。一樣的平路,不一樣心境。佳霖晚餐暢聊,寶哥六百馬熱鬧, 虎尾馬成為百馬團的天堂!十幾隊百馬團壓陣好不熱鬧!瘋狂的補給,四十二公里繞一圈不重覆 感佩虎尾主辦團隊,投入大量人力和物力。私補連整隻雞都可帶回家!超踴躍的報名潮,全馬參賽者 有二千餘人,半馬更可觀!虎尾熱心感動天,跑馬神給個涼快跑馬天!讓偶再度破五了。讚啦!已審核 證書 相片
106 2017/12/10 2017第34屆曾文水庫馬拉松 05:11:17345來回車程十三小時參賽曾文水庫歷史馬,第三十七屆是悠久,是前輩都一定會參賽的賽事,來回兩趟 緩坡上升約九公里,今天同時有五場全馬賽事進行,僅有六百多參賽全馬,上坡難下坡更難是這次的 主要體驗,振芳兄長聊更新認識跑馬朋友,無論新手老手,熱忱跑馬是共識,途中還遇見許福崇主任 佳霖也來跑曾文水庫,美景山嵐是佳霖豐收的一天510完賽差強人意了。已審核 證書 相片
107 2017/12/17 2017 臺北馬拉松 04:49:513981陰雨綿綿12度是跑馬天,信宏大哥,綿雲姐,小林旭哥,偉修哥!陪我度過賽場的時光,感謝您們! 去年起報名費漲1500元,今年看到賽道路段的改變,不再是河濱公園繞兩圈,增加中正紀念堂繞一圈,小南門,北門 凱達格蘭大道才回中山南路的舊路線,這是改變的開始吧!相信台北馬越來越像貨真價實的台北城市馬!加油已審核 證書 相片
108 2017/12/23 2017 礁溪溫泉盃櫻花陵園馬拉松 05:38:06356第二次參賽,天氣太好,整個視線清楚,山好高路好陡,毅力好薄弱,上坡就快走下坡就跑步,補給少蝦和酒,完賽餐飲也改成溫溫小黃瓜+香姑雞湯,感覺變了味,振芳哥今年腳真痛,第一次看見比我晚到終點!許兄居然破五,毅力驚人,真是佩服呀!銘哥好久不見!礁溪馬期待會更好!已審核 證書 相片
109 2017/12/24 2017 萬丹紅豆馬拉松 05:10:491436熱鬧秒殺的紅豆馬!鄉親熱情加分了,補給站內容退步了!路線改換變好了!加量不加价的里程數!讓自己最後破5配速崩潰了!哈哈,放下吧!已審核 證書 相片
110 2017/12/31 第12屆泰雅大腳丫森林馬拉松 05:02:592772017最終場泰雅馬空氣和風景真的非常讚,雖一開始就下坡1K及平路1k後就急上坡4K,但下坡加速有補回來配速 分叉點就直往惠孫農場前進,緩上緩下是開胃菜,到了15K就發現又開始急上緩上再來之字型攀爬往上,途中補給 真的用心,整隻豬拿來烤,啤酒鴨肉鹹豬肉,折返點還有熱熱的咖啡,只能說太讚了,這些用心的補給也讓我髦起來 用心和堅定的跑向前,最後503完賽,滿足了啊!賽後還有可沖澡熱水喔!已審核 證書 相片
111 2018/1/7 2018 烏來峽谷馬拉松 05:16:21587大雨落烏來,跑馬心低落,人群擠車場,無奈寫臉龐,廁所排滿人,只怨毛房少。半馬先出發,世上第一遭。巧遇信宏哥。再遇清吉哥!鳴槍人潮擠,大雨洗四方!沿路瀑布狂。更添強氣勢!完賽加里程!佩服許兄保四!已審核 證書 相片
112 2018/1/14 2018 金門馬拉松 04:49:57938離島首次馬,跑前費功夫,報名搶破頭,待集離島馬,只好盡力配。已審核 證書 相片
113 2018/1/28 2018 臺北渣打公益馬拉松 05:39:203193本是好天氣,末段雨來落,感冒過五天,體力未返航,跑走十公里,完賽心中起,最後一哩里,全然走到底,多,鍾大哥破pb,萬人賀歡喜。路段依舊款,折返來兩份,補給陸協派,完賽僅乾糧,回程心滴估,永不再參賽已審核 證書 相片
114 2018/2/3 2018大湖草莓馬拉松 05:06:29292天寒地凍大湖馬,勇者熱情仍與會,山路爬一千尺,馬神相助跑馬天,主辦單位有進步,補給喝足薑茶湯,新鮮草莓吃不止,一掃之前惡名號,明年再賽心中起!鯉魚潭水風景好,空氣清新跑況佳,雖然路程多五百,身心恢復已滿足已審核 證書 相片
115 2018/2/4 2018貢寮桃源谷馬拉松 05:56:54326東北風狂吹猛炸,貢寮馬命運多舛,桃園谷地形陡竅,跑步變成健行路,體感五度跑不了,考驗人性及毅力,一路建銘來陪伴,忘卻昨天的痛楚,保五完賽兩行淚,豈問來年再返哉?已審核 證書 相片
116 2018/2/9 2018 臺北超級馬拉松(第一天) 05:50:36 月黑把圈繞,狂人夜遁跑,欲將輕騎逐,雨淋滿跑道已審核 證書 相片
117 2018/2/10 2018 臺北超級馬拉松(第二天) 06:00:0063聆雨綿綿來跑馬,甜甜圈圓吃不停,抓馬必備陸拾貳百回引人連跑馬,晝夜不分連兩馬,趕場再跑另一馬,此情此景亦相似,只為積累數字馬,人生苦來何來事,想開看開自然醒,祈願跑馬健康來,千萬不必強行馬!已審核 證書 相片
118 2018/2/11 2018 光躍長榮馬拉松賽 05:02:16333夜奔長榮馬,寒雨隨南下,連日拿連馬,差點再破五,赴南有任務,跑場重跑姿,府都人情濃,可惜旅費多!柯哥相見歡,期待再相會!已審核 證書 相片
119 2018/2/16 2018第11屆拜年馬拉松 07:04:09191大年初一拜年馬,今年倒數第二屆,跑友踴躍來相挺,人數例屆達第一,六點準時起跑響,展開五五超里程。限時八點五小時,台南烈日烤肉馬,保六可惜沒掌握。天熱美食沒法吃!還是冰塊吸引我!降溫灑水是首選。明年聽說末屆馬,67公里要人命!堅持到底是原則。永不放棄是信念已審核 證書 相片
120 2018/2/25 2018 台中花博馬拉松 05:19:441254凌晨直奔豐原中,精神不濟跑全馬,偷懶八日没練跑,果然邊跑邊走糞尿,呼吸不順狂吐痰,跑姿生疏跨步難。半馬路程已快三,補給太讚礙配速,后豐車道順順跑,保五希望心頭昇。完賽必要按個讚,豐原慢跑有保證!已審核 證書 相片
121 2018/3/4 2018雙溪櫻花馬拉松 05:40:49739十屆興奮來參賽,連三願衝向VIP,現場跑者忙不斷,自拍他拍笑聲讚,不知不覺鳴槍起,穩步當車是王道,但卻上氣接不了,九里上坡配速差,又是辭職山頭峰,蘭陽遠眺美景收,想破PB心願滅,只求平安回終場,反省是否周三馬,形成今日540,享受跑馬第一選,不負前輩苦箴言已審核 證書 相片
122 2018/3/11 2018 鳳山跑三校越野馬拉松 04:56:12517跑三校馬最終回,夜奔高雄失眠秀,一週末練懶上身,起跑難受四聲起,堅持到底破五時,上上下下不好跑,上坡跑的動靠雙溪。明年應選其他場,先向三校說拜拜,路程遥遠是主因!願跑明年晨曦馬!已審核 證書 相片
123 2018/3/18 2018 第七屆北大超馬超級馬拉松 08:00:00101萬金無緣跑銀質,北大超馬跑安心,遙想去年耍撲街,今天不幸再撲地,馬神神威惹不起,乖乖收心驕縱心,水泥地平安穩走,不踫磚瓦人行道,六時完成一五轉,剩下實驗玩賽樂,鍾兄關前完賽佳,陪走鈿嫂結十馬,雲姐拍照留倩影,記錄北大美麗天!已審核 證書 相片
124 2018/3/24 2018 香魚42馬拉松 05:08:53121邵哥香魚貫南北,四方神人來跑馬,阿難稱號許謙卑,平安完賽平記錄。信宏趙哥齊開跑,路程依舊順風車。後段天熱毅力薄,509完賽心情佳!已審核 證書 相片
125 2018/3/25 2018 五分山勇者回歸馬拉松 06:13:33259五分山頭路陡陡,再加深切江山苑,連日馬來體力差,爬昇高度達千四,難度超越雙溪馬,再造在地新奇蹟,補給必須給個讚,志工人馬齊熱情,精典賽事回歸來,明符其實五分馬!已審核 證書 相片
126 2018/4/1 2018 阿勃勒-風華再現馬拉松 05:04:18930阿伯跑馬談快樂,百回領獎達千二,路線改成平路多,山路依舊曬黑手,久違跑哥喜相逢,一路暢談你我過。週週跑馬為何故?純聊打屁趣味多!已審核 證書 相片
127 2018/4/7 2018 府城超級馬拉松 05:55:0893億載金城黃昏馬,風大溫低跑馬天,馬場全是熟面孔,永郁仕賢來跑馬,初壹鐘頭跑拾壹,自己嚇到衝太快,現世報即腸絞動,只能忍走廁所蹲,排出廢物心爽快,卻也變成慢跑行,繞圈膩味無趣感,步兵打算完賽願。巧遇立建廖老師,12參賽真佩服,遠聞仕賢狂笑聲,群忠認真衝前瞻,完賽44有點8。最後食飽滿足走!已審核 證書 相片
128 2018/4/7 2018 府城超級馬拉松 06:00:00 休息再戰深夜馬,膩味上身心抗議,只恨自己愛報名,花錢就跑不放棄,人生幾何跑連馬,旁人嘮叨費猜疑,賽道仍有同行者,只嘆同病來相連。已審核 證書 相片
129 2018/4/15 2018 海風馬拉松 04:43:52408忙碌工作去跑馬,海風臨時湊名報,凌晨台大等接駁,精神渙散迷糊中,初次來到永安港,漁船休養滿港邊,風大雨淋名符名,聽聞來年僅一次,開跑順暢跑拾壹,逆風考驗減速行,半馬完成費兩時,眼前仍是強風吹,補給誘人頹廢棄,喝滿吃足順口慾,最後順跑抵終點,四四三收工還可以,海浪拍打沙灘線,優質賽事會再來.已審核 證書 相片
130 2018/4/21 2018 坪林馬拉松 05:01:15744225吾跑步,坪林茶香止不住,首屆馬場人熱情,前輩經驗讚滿山!已審核 證書 相片
131 2018/4/22 2018 大副盃歡樂馬拉松 06:14:42184首屆大副歡樂馬,名不符實累眾人,爬升山度有一千,美景當前陡峻險,補給美食業力重,毅力崩潰自悔恨,山茶鄉人招待多,後勁十足回終處,佃哥情重載便車,平安回程滿感恩.已審核 證書 相片
132 2018/4/28 浪漫台三線2018戀戀桐花路跑 06:08:44442連三首屆跑馬場,補給肯定要讚賞,滿地飄落白桐花,才知何謂五月雪,戀戀桐花第四屆,才辦全馬此賽事,半馬路線加陡峻,硬是搞成全馬線,爬升達到一千一,下切直落四五百,陡峭程度冠南北,再創台灣新記錄,此線若要稱標馬,越野跑馬才符實!已審核 證書 相片
133 2018/5/5 2018 十年之約馬拉松 05:44:03191八卦山丘猴探井,草屯飇車載吉哥,繞圈依如夕陽馬,暑熱逼人懷燥氣,賽道跑友約十年,熟面惡面來相伴,各路會長露真像,武林大會顯其招,遠來香港顯明哥!笑容可掬愛臺客,若能票選誰讚臺,必投顯明誰爭鳴!已審核 證書 相片
134 2018/5/6 寶鳳姐 500馬紀念賽-給你高潮50K 08:09:00 彌勒佛圓寺,太平深山藏,寶鳳五百馬,特調苦濃茶!陡上又陡下,登高再切低,神龍再擺尾,越野仙女潭,不見仙女潭,只恨再攀登。末段訌讀里程,五十有加三!不知寶鳳姐,完賽相見歡。已審核 證書 相片
135 2018/5/19 2018 臺北星光馬拉松 05:53:25488炎熱夏日到,星光悶夜跑,不是不想跑,溫水煮青蛙,汗流滿全場,體力受不了,跑走皆辛苦,跑馬第一遭,快走有十五,也是破PB,完賽許心願,明年要血恥.已審核 證書 相片
136 2018/6/30 2018東豐超級馬拉松 07:43:39101東豐超馬伍陸里,心中畏懼起因離,一個半月疏練習,豈恨エ忙雜務多,肥腦腸炎才事真。切勿拿ロ當話藉!還好馬神賞好天,天涼風吹遮蔽涼!起跑貪搶里程數。就為慢速走終回!許兄全程互打氣,仕賢後勁可十足。滿滿開心化不了!只等回鄉召天下!最實感佩104。神人衝線才9時!已審核 證書 相片
137 2018/7/22 2018貴陽馬拉松(中國) 06:02:282903貴州貴陽馬,暑氣狂逼人,高原氣壓低,氣喘不停歇,收容車響起,壓力心中啟,用心走十里,只求完賽願,果然終點至,六時初完成.已審核 證書 相片
138 2018/7/29 2018凉都•六盘水馬拉松(中國) 05:50:063267夏天到涼都,先來雨一陣,氣溫十九度,名符爽其實,雖然是涼都,海拔一千九,跑快喘不停,跑慢腿無力,路程算平緩,仍不聽使喚,苗女喊加油,貴州有人味,若是明天來,避暑度假歡!已審核 證書 相片
139 2018/8/4 2018戀戀安平夜浪漫星光馬拉松 06:01:321221周六台南星光馬,錯估形勢犯覆策,起跑混亂晚二十,狂追猛跑達五分,追上晏碩安心起,再遇巧慧得平安,怎見瑞榮師快走,原來腿酸保守行,又遇夢麟來相見,走跑聊天心快活,暗黑星光微風吹,涼爽跑況第一遭,再遇煌哥憶跨境,話題開啟說不盡,初起棄賽心中起,意外跑友撐完賽.已審核 證書 相片
140 2018/8/10 2018 關山好米馬拉松(day 1) 06:05:43204關山第一場,有事來干擾,酷夏三十六,誰知各中味.已審核 證書 相片
141 2018/8/11 2018 關山好米馬拉松(day 2) 05:52:58215關山第二場,遠到來跑馬,暑氣逼人煩,步行當王道.已審核 證書 相片
142 2018/8/12 2018 關山好米馬拉松(day 3) 05:59:43233關山跑連馬,周日為末場,馬場皆熟面,舉步甚危艱,成績又退步,意味待努力,風景看三回,仍覺意未盡,天熱為預知,傘開成利器,邊跑憶過去,無悔跑馬趣,人約黃昏後,跑者約熱火,再見許兄來,禮讓得十分!步行達七里,完賽六時願已審核 證書 相片
143 2018/8/25 黃金小鎮路跑賽 06:09:33116黃金小鎮香茅亭,單圈距離三五里,老友八方來相見,繞圈敘舊說不盡,話說仕賢聊跑馬,心有戚戚跑關門,永郁會長佛心來,四海跑友滿天下,此場補充經驗多,各式冰飲永不缺,賽後淋浴設想全,堪稱夏日滿分馬,期待來日更進化,造福跑友才是真.已審核 證書 相片
144 2018/9/1 潭雅神超級馬拉松 08:05:4464五六公里超神馬,必靠毅力來相助,限時八時粉恐怖,再加熱力交相辱,開跑快步搶里數,躲避烈日來烤肉,四時搶到三二里,只剩二四有四時,輕鬆找友談天樂,末段笑傲潭雅神!已審核 證書 相片
145 2018/9/8 「榮耀九三 向國軍致敬」路跑嘉年華 05:50:27420九三惡名外,起跑心驚駭,先行繞兩環,此安跑者心,但聞英九來,主持人脫序,延後六分半,台下心不滿,齊唱國旗歌,大伙才靜心,出發天悶熱,揮汗止不停,深聊昭宗兄,才知長三歲,水庫旁繞山,兩圈如往年,再遇佳翰兄,才知是同行,今天收獲多,皆是書香門!已審核 證書 相片
146 2018/9/22 2018 斗棒超級馬拉松 05:46:26150中秋連假南下跑,千得罵名心淒淒,枯燥方圈使命繞,為求心中VIP。已審核 證書 相片
147 2018/9/24 五湖四海路跑賽 05:59:24122五湖四海來相聚,水火交融兩相宜,今朝有圈得相繞,相知相惜永歡笑。已審核 證書 相片
148 2018/9/30 2018 第三屆諸羅山歡樂馬拉松 05:34:52 潭美颱風來攪局,綠島泡湯換諸羅,惡夢反轉涼風吹,一路暢行雙潭樂。上下抖坡考驗人,補給豐盛磨毅志,涼水冰塊從不缺,主人用心通人知。已審核 證書 相片
149 2018/10/7 U-Lay 42 Marathon 2018 05:19:23655邵師辦馬冠天下,烏來香魚美景人,紀念壓壓掃地門,逼得唐尼初馬道。已審核 證書 相片
150 2018/10/13 2018 成功在望路跑賽 05:29:4079成功在望後龍馬,夜宿金龍靈異事,賢德大哥心慈悲,老闆開車送到場。天涼好秋聞雞鳴,老天考驗壓邵哥,明年勇辦環島馬,但願一切平安康。仕賢育傳熱心腸,助耀完賽樂宵遙,順利抵達西螺鎮,感恩涕泗訴不盡。雖然四方問題多,從容處理圓滿意。人說跑馬棄家庭,感恩內人體諒心!已審核 證書 相片
151 2018/10/14 2018 西螺媽祖太平媽祈福馬拉松 05:56:02442西螺標馬辦首屆,考驗主辦應變カ,天熱補給狀況多,路線安排缺周全,全馬農藥味廿里,半馬居然缺冰塊,降溫水出現在廿一,畫地自限生非事,媽祖保佑沒出事,但願來年名符實!已審核 證書 相片
152 2018/10/20 2018 第四屆飛龍盃烘爐地馬拉松 05:12:15211飛龍在天烘爐地,華夏生涯十餘載,今朝狂奔戀過往,熟悉長景依依現;碩大尊像位南勢,保佑眾人得平安,山路陡竅眾人知,應是祖公考驗人;先下再繞單車道,前段半馬218,激起破五挑戰心,四時完成三六里,四時半又三八五,半時只剩三公里;意外陡坡保守情,放棄挑戰得走餘程.已審核 證書 相片
153 2018/10/21 2018 心享柿成~Mkilux馬拉松 05:42:26340柿紅心動感動人,懷著遺憾跑柿成,路線依舊涼爽天,跑出五四懷感恩;許兄跑足四百馬,低調不把彩帶背,但卻眾人皆知瞭,賽道處處佩服聲,四百完賽人不少,許兄僅花七年即達成,若說鐵人何匿處,眼前許兄冠滿錄!已審核 證書 相片
154 2018/10/28 2018 第五屆安樂盃瑪陵馬拉松 05:28:24258安樂瑪陵馬,參賽連五年,新忠四佰馬,陣仗感動人。話說新忠哥,相識貴陽馬,肉食不能缺,飽讀滿詩書,專業為救人,桃李滿天下,深知要健康,跑馬來健身,貳參肆佰馬,皆來瑪陵馬,身為高雄人,豪情話滿天,今天逢其盛,實為有緣人,後程三十餘,頭暈昏沈沈,保守吞鹽碇,步兵走三里,末段再奮起,五二八完程.已審核 證書 相片
155 2018/11/3 2018馬祖馬拉松 05:36:12128開心完馬祖馬,感恩媽祖佛心來,天賜涼爽跑馬天,上陡下險硬漢坡,操死疏練跑馬人,澳福漁港啓跑地,英九連三跑十里,居民跑者三比一,臺灣史上僅此地。清勇大哥來相伴,齊跑共度前半馬,柯哥頸傷休半年,堅持跑馬感佩心。莒肆無雙完賽禮,媲美金門瓷高梁。已審核 證書 相片
156 2018/11/10 2018 礁溪櫻花陵園馬拉松 05:15:38175清晨烏雲佈滿天,警示高山狂雨來,緩坡五來抖昇七,篡改爬昇移平路,全馬路上老馬多,許兄專注跑馬行,小弟純為雙礁馬,保守以對路慢行,新友兆章潛力足,兩年狂取百馬獎,刻克跑馬夜宿帳,追隨金哲寫篇章!已審核 證書 相片
157 2018/11/11 2018 宜蘭四季絕代雙礁馬拉松 05:32:10270大礁小礁配雙礁,山寨村地賽起點,新忠教授連日馬,由南北上賞風光,緩上慢下里程足,四季跑團辨首次,炎煌大哥305,背起參百逢其盛,賽後餐點啤酒飲,促進觀光苦良心,賽事評價待檢討,更待來年成經典。已審核 證書 相片
158 2018/11/18 2018 鹿港馬拉松 05:18:50 鍾正按兩回,天意跑鹿港,冰火兩重天,破五成泡沫,補給甚豐盛,無福消此福,遇見許多友,建銘跑破五,真心如意夢,已審核 證書 相片
159 2018/11/25 第五屆南投馬拉松 04:51:48372南投賽事跑兩回,中興新村啓跑地,天涼乾爽跑馬天,破五驚醒夢中人。已審核 證書 相片
160 2018/12/2 2018 恆春古城馬拉松 05:28:30218扶輪辦馬第一屆,恆春周遭跑一回,溫高強勢落山風,考驗毅力堅耐壓。旺伯順吉猛刷卡,前段快猛後無カ,保四無望剩墮落,完走八里有五半,終場沖澡太滿意,美中不足缺冰塊,但願來年補缺憾。已審核 證書 相片
161 2018/12/15 2018北宜公路超馬 06:52:06130六年一輪北宜馬,陰雨綿綿蓋北宜,銘兄連兄來相伴,註定會今天好心情,可惜腸疾來翻擾,意外闖入西峰小,排除障礙哈耗十分,順順爬昇隨緣路,連續緩升12里,緩下急上有五里,接連下坡達十里,再來上下來整人,北風狂吹毛雨淋,毅力考驗臨崩潰,一路跑友互打氣,終於轉古跑馬道,平路突然轉越野,小心為上不超速,終於倒數臨終點,意外破七超馬行。已審核 證書 相片
162 2018/12/16 2018 通霄濱海追風馬拉松 05:48:58740連二日馬共一百,昨日北宜操過頭,提腿酸楚現世報,考驗毅力和策略,負面情緒湧心頭,前兩鐘頭已十六,落後進度不從心,登上堤防迎風奔,提起精神衝到底,終點驚見保五狀,歸鄉反省備下回。已審核 證書 相片
163 2018/12/23 2018 黃金小鎮之冬季戀歌路跑賽 05:30:36124黃金小鎮第二回,快跑想破五小時,八里腸道來翻滾,灰心無奈求完賽.已審核 證書 相片
164 2018/12/29 2018七股黑琵公益馬拉松 04:31:5578夜騎歐麥奔七股,低溫狂風擋前行,平路調步得順暢,一舉推進破PB!已審核 證書 相片
165 2018/12/30 2018 北港媽祖盃全國馬拉松 06:10:201282北港馬祖名天下,辦起跑馬不符實,喝水舒跑灌全場,體能衰減求完賽!已審核 證書 相片
166 2019/1/1 2019 長堤曙光元旦馬拉松 05:47:48308陰雨綿綿佈滿天,跑滿全馬欲斷魂,誰要自己來受罪,四天三馬把人催!已審核 證書 相片
167 2019/1/6 2019廈門馬拉松(中國) 04:26:3614871初嘗三通異樣情,憶起年少舊遊地,心中感慨往裡藏.廈門開章新年馬,人潮簇擁唱國歌,一槍接連來兩槍,人籠過點達十分,天涼賜福跑馬天,不覺加速均六分,上下緩坡負擔小,半馬過後不到貳,尾隨兔子到三十,眼現浪嶼鄭成功,帆船滿布廈門灣,輕風徐面好舒服,吞足輕橘達二五,三五怠惰忽升起,不見兔子車尾燈,放棄念頭又升起,再被四三零超車,心想隨它追上去,錶裡呈現四零五,安心大步追兔子,喜得破己最佳績,更是成就心滿足.已審核 證書 相片
168 2019/1/13 2019大副盃關子嶺之戀-臺南 05:29:26179戀戀白河關子嶺,久聞浪漫溫泉情,賽道坡陡上操下,晨霧陽出撥真幕!已審核 證書 相片
169 2019/1/20 2019 日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽 05:56:01530明潭繞圈跑全馬,二九公里另加程,最後十里皆上坡,操死後段步馬行!已審核 證書 相片
170 2019/1/26 2019 大埔鄉水與綠馬拉松(Day 1) 04:52:287曾文水庫大埔馬,空氣清新人情濃,不追葫蘆連二馬,世外桃園靜人心;賽道盡是熟臉人,清勇永鈿仕賢哥,一路奔走得喜樂,山水和鳴人融合;可惜大埔名氣小,僅獨巷內才知瞭,會長熱情事缺圓,在地特產少人知;期待來年舊地遊,跑馬特產兩結合,打出名號傳千里,僅此活路再接續!已審核 證書 相片
171 2019/1/27 2019 大埔鄉水與綠馬拉松(Day 2) 05:32:2674次日再拼大埔馬,山景依舊人增倍,山路上下難度有,保守對應放鬆游;前馬腿力控得宜,一路順暢二時半,眼見許兄來刷卡,心中篤定續前行,四環欣賞曾水庫,近遠美景皆不同,感受大地賜全民,好山好水重機行,可惜賽後會長言,來年停辦機率高,眾人聽聞皆歎息,空前絕後第一遭!已審核 證書 相片
172 2019/2/5 第12屆珠圓玉潤府城拜年馬拉松 07:03:10174初一拜年末屆馬,加行陡坡印象深,台上前輩跑一輪,回憶烙印腦際間。回顧四年跑拜年,此刻不捨湧心頭,阿達看來鐵了心,一輪初一理賽事。拋家棄子為誰忙,實為誠信也為咱,一諾千金是真人,最誠真情何處尋!已審核 證書 相片
173 2019/2/17 2019 金門馬拉松 04:39:09790天冷好天金門馬,連年挑戰己極限,陡坡依舊奔上前,突破p b賀新春。已審核 證書 相片
174 2019/2/24 2019 台中世界花博馬拉松 05:13:191264天冷雨淋二月天,二度參賽花博馬,櫻花不如去年盛,環島勇士路巧遇,寶哥邵哥冠全臺,理想實現排萬難,擁抱不足訴衷言已審核 證書 相片
175 2019/3/3 2019飛虎常跑全國馬拉松 05:05:46230三回來到虎尾馬,此回主辦是飛虎,變裝引來英雄來,丐幫護士美少女,熱鬧有餘盛情來,巧遇村長和湯哥,齊跑末段遇昭宗,最後一里暴雨落,只能雨中玩水樂,馬場老友佔多數,眼見馬熱退燒中,願為熱情再進化,轉化身份投馬場.已審核 證書 相片
176 2019/3/10 2019晨曦麥香馬拉松 05:19:34272別來無恙麥香馬,去年啟動全馬組,今天參賽憶初衷,大雅麥香漢堡足。潭雅神行單車道,再繞清泉機場旁,台中航站少不了,最後力衰散兵行,只求完賽五時半;末段巧遇文和哥,跑步堅持感動人,既然脊椎阻礙人,毅力不滅終達成。已審核 證書 相片
177 2019/3/17 2019 老樹巡禮路跑賽 05:26:1372苗栗老樹跑超馬,事出萬金抽落籤,前晚打宿銅鑼小,活動中心新落成,跑友各找安身處,果然睡好精神足,運好巧遇惠基姖姐,環島神人心崇拜,清晨偶搭順風車,起跑順順跑來回,路程上下坡度緩,天涼微風不費カ,完成全馬五小時,即知完賽免五半,主辦主任人熱情,愛鄉愛土更愛馬,歸劃苗馬數十回,漸形風氣知名度,來日再來回頭馬,相信心想一定成。已審核 證書 相片
178 2019/3/24 2019奉化桃花馬拉松(中國) 05:12:39564奉化老蔣故鄉馬,排除萬難敢參加,賽道挑花開滿開,感受寧波熱情味!江浙菜色吃三天,胃口大開無禁忌,專為台胞辦賽事,瞧見黑哥軟實カ!賽後晚宴酒滿桌,黑哥拼酒嚇眾人,續攤肉串吃沒停。回族老板笑呵呵!已審核 證書 相片
179 2019/3/30 2019 香魚42馬拉松 05:08:06113又見阿難香魚馬,馬神賜吾爽涼天,半馬順心二一五,後段混行美旨意,細數跑友相見歡,仔細端詳直潭里,青山綠水映兩岸,唯待佳人細品嚐!已審核 證書 相片
180 2019/3/31 2019 Kinyawpan 湖光山色馬拉松-43K 06:41:55100遠赴復興跑北橫,羅馬公路賽珍珠,中明俊賢同歡樂,輕旅漫遊度春秋;後段跑馬樂趣多,英雄狗屁來相捧,管他跑馬為何道,快樂逍遙懷今朝!已審核 證書 相片
181 2019/4/7 2019 阿勃勒北頭洋馬拉松 05:35:49619阿勃勒馬阿伯樂,北頭洋徑平路多,暖冬勃勒落滿地,意志消沈走全場。已審核 證書 相片
182 2019/4/13 2019 山河戀-坪林馬拉松 05:27:55202雙喜上校辦全馬,掉漆陰影浮上身,路線肯定補給佳,唯獨賽後無沖澡,全馬完賽無豬肉,完賽獎牌無分組,全馬多跑八百多,應該改名超馬賽!豐盛大哥達百馬,房大達到五百馬,熟面跑友充滿程,同樂全馬滿喜樂!已審核 證書 相片
183 2019/4/14 2019 第22屆風櫃嘴全國馬拉松 05:47:36373爬昇仟多風櫃馬,名不虛傳硬陡路,老馬相傳汐萬道,步兵前行操死人!已審核 證書 相片
184 2019/4/21 2019 三重全國馬拉松 05:09:34263三重河道來賽馬,許兄主場來作樂,賽前大雨狂嚇人,七時日曬悶整日;微雨吹送趕跑程,只恨後續毅力崩,許兄半馬刷卡樂,腳歩穩健戲主場;下回見曉隨許兄,前輩真言放心懷!已審核 證書 相片
185 2019/4/28 2019石碇馬拉松 05:52:21132石碇馬路爬千五,上下陡坡欺侮人,菜鳥跑友雞雞叫,完賽八時有道理!老鳥跑友相見歡,整場歡樂拖後場。末段步兵走粉大,保五完賽滿心歡!已審核 證書 相片
186 2019/5/5 2019 烏來峽谷馬拉松 05:31:45446精神不繼來參賽,痛苦疲憊誰來摘哉,近期多事何其難,何處尋求知音處!已審核 證書 相片
187 2019/5/11 2019 閃愛螢光碧潭馬拉松 05:18:57309閃愛碧潭再挑戰,記憶七月熱昏頭,末段中明來領路,提起精神強完賽。今日微風吹潭水,賽道熟面狂招呼,只見張倫破五樂,見賢思齊滿心願!已審核 證書 相片
188 2019/5/18 2019 臺北星光馬拉松 05:41:20384台北星光四度跑,看似平路容易跑,悶熱黃昏來考驗,只有首次跑最好,話說為何每年跑,挑戰自我毅力堅,可惜耐心年愈差,返心檢討明再來.已審核 證書 相片
189 2019/6/1 2019太平山雲端漫步 05:33:57336三度光臨太平馬,景物依舊人不在,體力下降驚動人,連續步兵啟跑初;上天降雨警示語,六月初場太平人,今日雲務遼繞中,只為專心跑馬人.已審核 證書 相片
190 2019/6/9 2019 戰慄雪霸超馬先鋒組 08:26:0217竹東登鋒六十里,登高爬昇一千五,許兄隨身相伴行,克服陡蜂皆連三。路經白蘭原部落,風光壯麗營地多。來往草輛湊熱鬧,減速靠邊求平安。已審核 證書 相片
191 2019/6/23 2019 斌利超馬 PART2 06:01:5566南投千秋跑一遭,中寮集集綠隧道,明言姐夫人情重,風雨交加暖心窩.平安騎回草屯地,岳母安睡午睡時,眼見一切須珍惜,人聚人散幾何時!已審核 證書 相片
192 2019/7/14 2019 情人谷超馬 06:21:05186情人夢幻超馬路,悲喜交加滿場面,情人壓陣掃尾巴,終將圓滿情人會。已審核 證書 相片
193 2019/7/21 2019芭堤雅馬拉松(泰國) 05:26:58762芭堤雅馬泰國行,凌晨三點啟跑馬,駕控馬兒有難度,唯需反芻方正道。已審核 證書 相片
194 2019/7/28 2019 鶼鰈情深路跑賽 05:49:49164鶼鰈情深八百年,鶴崗老樹樟茄苳,學園周圍繞五里,唯有克敏夠細心.七月大暑赤太陽,八點烈日照全天,老馬無畏赤陽烤,行動支持讚克敏.已審核 證書 相片
195 2019/8/4 2019吳哥窟馬拉松(柬埔寨) 05:49:04343再次參賽吳哥馬,景色依舊事已非,舊地重遊感歎多,彷浮母親現身影。吳哥王朝今不在,後代子孫不爭氣,今朝中國強渡江,只能哎聲且歎息。柬國觀念進步少,教育欠佳是主因,但願總理有作為,下回重遊見真章。婆羅門教法神多,吳哥建立依經典,婆佛混合恩怨多,放下成見願和平。已審核 證書 相片
196 2019/8/11 2019 誰來梨我路跑賽 05:56:58122盛夏瘋跑三彎村,正逢棃子盛產期,誰來棃我跑十趟。上上下下路煩人,克敏主任細心辦,降溫灑水冰塊多,營造歡樂氣氛佳,振芳依舊奮力跑,後段依然拉滴賽,馬場交友無利益,健康完賽快樂行!已審核 證書 相片
197 2019/8/16 2019 關山好米馬拉松(day 1) 05:39:24216關山三連馬,雨神來召應,彩虹卑南溪,相印照大地!老馬齊相聚,歡樂迎南橫,順風跑馬楽,四時達三三,末段保體カ,散步有六里,補充不忌口,烤肉菜頭糕,許兄追到吾,散步聊是非。完賽五四零,完全掌握中!已審核 證書 相片
198 2019/8/17 2019 關山好米馬拉松(day 2) 05:51:05234關山第二天,上天仍幫忙,天涼好個天,放鬆跑舊路!老馬來相會!慢跑助消費,您我來分享!已審核 證書 相片
199 2019/8/18 2019 關山好米馬拉松(day 3) 05:56:54237關山續三馬,天神粉眷顧,貪心衝速度,腸胃鬧滴估。冥冥有警告,三思再三思,切勿衝過頭,平安回家好!已審核 證書 相片
200 2019/9/1 2019榮耀九三路跑嘉年華 06:10:23412九三路跑心慌慌,里程不足存腦海,主辦單位沒信心,粗心大意有前科。 起路延後三十分,只為長官來致詞,天熱無情對跑者,山路難跑考驗人。 水庫兩週才安心,跑上壩頂是十里,一連上下陡坡行,果然太陽來露臉。 天熱心情起紊亂,高手一一來刷卡,最後保六能實現,九三路跑終完賽。已審核 證書 相片
201 2019/9/15 環八卦山 18:00:00 挑戰百K第一回,心繋群忠啟示語,從未越過八十里,今天立馬跳二十。 還好政發來佛心,開放二十來完賽,凌晨天涼好個秋,心想前六完四十。 六時完成一三九,天黑跑有心驚驚,還好劉董來陪伴,安心渡過前四十。 次三十里五小時,無奈天氣越是熱,完成五十已八時,才見志工到水站。 食下冰棒透心涼,爽快之後才考驗,迷航遊記從此啟,一而再來二到三。 心灰意冷絕望時,銘華校長現眼前,領航帶跑到最後,完賽百K一零六。已審核 證書 相片
202 2019/9/21 2019 山城星光馬拉松 05:42:03455前週百K完賽後,起跑突下狂大風,天涼正是跑馬天,狂奔到底五分速。 只見一時跑十里,心喜百K有效力,於是再奔到三十,三時半來跑速快。 心想今日可破五,老天開始給考題,疲倦筋脈現疲憊,跑走無奈皆苦難。 最後遇見永鈿兄,真情相伴到最後,無奈自身快抽筋,慢走回程求平穩。已審核 證書 相片
203 2019/9/29 2019 第四屆諸羅山馬拉松 06:44:58565嘉義兩潭跑多次,今日再擇諸羅山,去年臨時報跑場,僅有證書沒禮物。 今年為拿越野帽,寧願舟車到兩潭,精神不濟跑樣差,怠惰意念由衷起。 末段遇見老馬行,麥哥陪跑有五里,最後自己遇泉金,反成陪伴大哥行。 再遇中明野豬餐,昱全仕賢再現身,最後狂行有八里,隨著仕賢六四十。已審核 證書 相片
204 2019/10/6 2019 U-Lay 42 Marathon 05:52:49698烏來至今已五屆,邵哥更新跑馬路,溪瀧野道美不盡,古圳古道爬登趣。 仕賢文耀雙佰馬,低調跑馬依古意,只恨平日不用心,開賽踹氣腿麻酸。 中明大哥陪跑旁,可惜俊欽告病假,祈求上天有保佑,早日安康回賽馬。 今日跑馬有二千,邵哥經濟解燃眉,用心經營有回應,但願跳島成功行。已審核 證書 相片
205 2019/10/11 2019 真武山超級馬拉松 07:41:10143真武山來受玄宮,同音五三戰超馬,今日許兄再叮嚀,仍是迷航初逆圈; 果然開菜陡十二,接著狂下有八里,再攻漢藝文化館,幾乎跑友皆步兵; 本來下坡是專項,腳膝抗議有道理,也許疲勞未恢復,還是保守健步行; 逆圈長坡要人命,跑友再度淪步兵,連續狂走有七里,換來鐵腿腳筋炎。 全程許兄有交待,切勿跑錯誤大事,自己胡塗能怪誰,明年雪恥跑五三。已審核 證書 相片
206 2019/10/13 2019 台中烏溪幸福河畔全國馬拉松 05:54:59536永郁嚴辦馬拉松,認真愛鄉深感受,雖說百分仍有缺,惟留遺憾方進化。 十月烏溪艷陽天,河堤溪畔跑兩回,老馬好友四方聚,笑聲叫聲鬧不停。 許兄中明財哥來,先快後慢依舊重,人說中明好名聲,四處歡笑至終點。 機車狂奔文心路,護送許兄到朝馬,許兄客氣話家常,但願早日再相聚。已審核 證書 相片
PB2019/10/20 2019 霧峰阿罩霧公益馬拉松 04:23:16126周六進修免戰牌,仕賢連馬粉驚人,地利平路選阿罩,吃奶拼命跑一遭。六點起跑涼風吹,起跑村長泉金陪,但為吐盡一口氣,腿酸崩潰跑下去。已審核 證書 相片
208 2019/10/27 2019 臺南秋季馬拉松 05:23:12521十月尾來秋季馬,同心一七跑三贏,柳營下營到新營,每年路線都新穎。 起路跑速達六分,可惜後繼變無力,跑步累積是鐵律,平日偷懶恆退步。 聞訊岳母駕奔去,心情低落由衷起,全哥事前訂彰化,莫名趨車往妻里。 遙想跑馬來時路,悲喜交加烈日游,烈日酷曬揮不去,跑馬初衷座佑銘。已審核 證書 相片
209 2019/11/3 2019岱宇臺中馬拉松 05:21:13527年初接信岱宇馬,優惠用心文宣佳,省錢路近心情好,早鳥報名得頭酬。 晨曦騎車到市府,人潮減退不如昔,熱場依舊氣溫低,涼風吹送助長跑。 全哥預約蠻牛陣,可惜跑快沒見著,分別關注十幾里,放棄續跑彩虹村。 爬坡如昔僅恨己,無法續跑狂步行,想學湯哥快步走,缺練馬克徒傷悲。已審核 證書 相片
210 2019/11/10 2019奮起湖馬拉松 05:42:5994阿里山上奮起湖,一生從未踏此地,海拔高度達二千,上衝下洗整活人。 中和國中偏鄉區,愛心捐款愛鄉人,促成虧錢跑馬賽,補給貼心小而美。 先是爬昇有二百,陡下直沖十七里,腳底剎車踏不住,六分跑速衝十里。 來吉鄰里神木齊,竹林遮蔽氣溫低,快走步行抗引力,終下衝刺回起時。已審核 證書 相片
211 2019/11/17 2019 鹿港馬拉松 05:21:01755貪圖精美皕馬獎,凌晨驅車向鹿港,車上巧遇信宏哥,鄰座恰是呂謇兄。 註定今日聊不停,跑馬當似題外菜,信宏大哥淡定跑,呂哥返程聊不盡。 滄海桑田過半生,笑看如今天下事,回首驚見已半百,跑馬初衷訴不停。 十里巧遇金教官,脫離馬場似見定,一切平安健康行,前輩銘言牢記心。已審核 證書 相片
212 2019/11/24 2019 阿里山馬拉松 05:53:26259阿里山上交力坪,串起畚箕路程馬,海拔高度達一千,連續緩升十七里。 夜車直奔竹崎中,偏鄉純樸校園美,活動熱鬧竹崎鄉,可惜鄉民不知情。 爬昇五百體力降,一二零道松竹橋,轉復金村再右轉,一一七是鄉村道。 金龍橋接一一七,再續一六六縣道,來到交力坪車站,肚翻腸糞趕如廁。 此次半馬已三時,後程只好狂趕路,一路下撤水道頭,老化社區令人憂。已審核 證書 相片
213 2019/11/30 2019 牧野池上馬拉松 05:49:2530牧野池上第一遭,提前關山睡一宿,跑速六分前半馬,折返體衰腿無カ!氣虛頭昏吸呼喘,破五夢想頓成空,調息降速未改善,寧波漫步學湯哥,快走半馬達一五。伯郎大道金武樹,艷陽高照磨心志,尚好沒到六時䭚!已審核 證書 相片
214 2019/12/1 2019 高美濕地海風馬拉松 05:43:08171初回參與高美地,景色平凡補給俗,平起平落好跑地,無遮烈日曬全程!冰塊對吾可解暑,竟言傷身不願出,水果沒有檸檬皮,不像老鳥辦賽事.河堤延路開賽道,不見堤外好風光,海風吹盡陪跑者,枯燥無聊跑全馬.已審核 證書 相片
215 2019/12/8 愛從齒開始護牙馬拉松 04:52:2256護牙護到心裡馬,臺中氣溫跑馬天,疏忽訊息心慌張,急忙踏車到市政。人數稀落二百多,市長關心熱身事,起跑鳴槍已超時,自勉輕鬆跑出去,果然天涼好馬冬,順順跑路達五分,首時居然路11,二時完成半馬路,三時也有二九五,眼見達標起惰心,破五一定沒問題,不想鐵腿去上班,快走散步混慢跑,果然完賽四五二已審核 證書 相片
216 2019/12/15 2019嘉楠集團公益馬拉松 05:05:22319嘉義跑馬第三回,傳說買丸來相伴,五大烤豬獻跑友,無福消受長跑人。 許兄早估天炎熱,PB想破不可能,小弟不信跑半馬,果然飲恨二十一。 降速散步墮落地,觀看補給看端詳,田地收穫已數日,稻草枯黃佈滿地。 仍是仕賢有智慧,漫步全程享景緻,末段短少四百尺,終點貢丸吃不盡。已審核 證書 相片
217 2019/12/22 2019 羅布森集集馬拉松 05:20:21255精神不振到台中,迷茫眼神等接駁,準時到場等沒車,心情挫敗無所措。 天賜貴人來相助,飇車飛奔到集集,驚見開場亂線差,寄物隊伍十幾里。 一切方便靠商家,人曰爬昇集集地,空氣清新人車少,悄悄來到半馬路。 後方來人許兄到,許兄疲態看得出,漫步後馬太陽昇,唯有冰塊是王道。 方要比較今年馬,音樂演奏已不在,熱鬧場面何重現,招牌落地起昇難。已審核 證書 相片
218 2019/12/29 2019 第四屆嘉義馬拉松 05:22:381938今冬嘉義第四回,經濟省錢為考量,半夜驅車到嘉義,車站暫休到啟程。 接駁烏龍僅半程,眼見寄物動線差,強風大雨接腫來,打亂一手佈局牌。 雖說平路照全程,雨勢加大欺侮人,全程撐傘避風頭,想進四時不可能。 沿路熟友刷卡過,末程驚見邵敬一,看來減重有成效,陪邵跑進五二零。已審核 證書 相片
219 2020/1/1 2020二寮-牛埔月世界迎曙光馬拉松 05:23:26155臺南曙光跑全馬,二寮牛埔操陡坡,歡樂氣氛傳滿地,客隨主便笑呵呵!南北跑友来相聚,歡樂笑聲止不住,唯我心中生疲憊,半馬偷懶圖步行!已審核 證書 相片
220 2020/1/5 第14屆大腳丫-八卦茶園馬拉松 05:37:00293竹山馬跑第二回,竹中直上八卦園,前半陡昇折磨人,三時勉強貫半馬!ハ卦茶園往事多,清言跑路留爛攤,至今跑友恨牙癢,英名遺臭萬古坑!已審核 證書 相片
221 2020/1/12 2020 日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽 05:03:33389三度參賽明潭馬,熟悉路線上下坡,二六爬二下三二,末段連爬七八里。憶起惡事直臨頭,心中有怨揮不去,明明好日不珍惜,天天見縫就插針!可悲身為知識人,卻弄民粹捉弄事,到底放炮為何事?恐刷自我存在感!!已審核 證書 相片
222 2020/1/19 2020 鎮西堡征途超級馬拉松 12:14:2672八十里路雲和月,鎮西堡恰征戰路,凌晨無眠搭接駁,狀況不佳硬上路。霧雨籠罩尖右石鄉,陰濕路陡操活人,前段直上二十里,餘老高點下十里,谷底再爬十里路,百K直上鎮西堡。接連四周皆爬山,今日爬山可接受,只是胃腸不爭氣,耗時撿拉有二十!已審核 證書 相片
223 2020/1/25 2020 心有所鼠-拜年馬拉松 06:59:55105連續六年拜年馬,大年初一瘋跑馬,去年台南最末屆,今年公店來接捧。抛磚引玉首發難,包服重擔難度高,犧牲貢獻應鼓勵,惜福珍愛跑馬事!石頭公宮集合地,會長致詞辦這次,明年是否有得跑,尊看天時配人合。已審核 證書 相片
224 2020/2/2 2020戀戀大湖草莓馬拉松 05:18:34316今春草莓開春馬,路線更改難度加,一四零里開叉路,先右轉舊苗五二。 直奔上下全程跑,折返領先不少人,回一四零再右拐,上爬新開到石棧。 陡坡凌遲不少人,走跑此關佔大半,回頭一看到半馬,草莓牛奶飲三杯。 此時許兄不見影,已見許兄站不留,毅力恆心很驚人,接續再回一四零。 同苗五二變整人,只好上走下跑路,古訓先盛後衰弱,銘言真是吾寫照。已審核 證書 相片
225 2020/2/9 2020第三屆奮起湖百K馬拉松 08:54:59 疫情打亂馬拉松,金馬停賽折煞人,機票一退再而退,莫名損失達千元。 唯有高山馬續跑,臨報奮起阿里山,百K折半跑五十,但願台灣疫情安。已審核 證書 相片
226 2020/2/16 2019 貢寮桃源谷馬拉松 05:36:09199今朝再戰貢寮馬,路線依舊難度高,上衝陡直五里路,陰雨連綿下不停。 撐傘奔跑有同伴,陣風吹散一路人,肺炎影響賽事停,參賽跑友僅六百。 沿途濃霧佈滿天,綿雨時狂偶陣風,陡上一里桃源山,體感溫度僅十度。 半馬費時二時半,折返遇見同事們,終於趕上永鈿哥,許兄依然跑不停。 再上桃源狂風作,體力耗損慢步行,此刻心中現怨念,為何不跑高棗蜜。已審核 證書 相片
227 2020/2/23 2020 木架山馬拉松 05:06:15268武漢肺炎亂賽事,趕加木架勇賽馬,鳳梨山頭奔上下,雲霧遼繞細雨飄。 阿宗許兄也參聊,新社鄉區人來爆,不到終點見不著,主任原來原地跑。 三十二里許兄超,眼見保四破不了,索幸跑走啟模式,才見水站可樂好。 梅子可樂加沙士,一肚壞水誰知道,最後一里阿宗到,狂奔終點不讓超。已審核 證書 相片
228 2020/3/1 2020 慢城詩話路跑賽 05:46:2577武漢肺炎連環殺,大甲媽祖也讓步,時中警告罰重款,顏董乖乖延後看。 寒蟬效應從此起,大小賽事暴停辦,跑友哎聲又載道,而今夾縫現生機。 慢城詩話有堅持,克敏奉獻上蒼知,否極泰然成賽事,四方跑友興奮跑。 珍惜全台唯一場,完賽校長提建議,十五何不再成賽,克敏笑答是誰說。已審核 證書 相片
229 2020/3/15 2020 停一下往山林跑-1 05:26:23 真武山下跑四趟,熟面跑者眾相會. 會長防疫跑先驅,酒精口罩嚴考慮. 兩週沒跑儲飽力,驚訝自己體力佳. 來回三趟不掉速,不見許兄追來上. 眼見最後十哩路,開始重覆步行路. 四十三里見許兄,眼開眉笑齊回終.已審核 證書 相片
230 2020/3/22 2020 停一下往山林跑-2 05:22:58 二回來到平廣路,肺炎疫情唯一場. 跑友似乎少了些,熟路快跑升八百.已審核 證書 相片
231 2020/3/29 2020 停一下往山林跑-3 05:57:04 平廣路馬第三回,熟透路線四處會,鮮感盡失膩感升,何苦來哉心響起。 仕賢大哥聊一回,再見桃哥走二回,三回眼見土雞村,望門生意飲料盡。 四回蹲坐雞城內,老板熱情聊不停,大衛進場下預言,清明時分飲三千。 聊天盡歡終曲散,最末三里起跑難,雖皆下坡進終點,惟見邵哥衝線歡。已審核 證書 相片
232 2020/4/5 2020 停一下往山林跑-4 05:30:25 平廣路跑第四回,折返四回仍犀利,心底打算跑半馬,後半馬展屁社交。 半馬完成二十五,眼見許嫂孤人行,陪走前後有四里,折返沙士來一瓶。 放慢腳步賞風景,回程另有新發現,跑友專心臉部情,個性寫照全隨心。已審核 證書 相片
233 2020/4/12 2020 停一下往山林跑-5 05:27:01 平廣路跑大雨下,悔恨沒持雨傘行,雨汗交織淚兩行,鞋底浸水千萬濃。已審核 證書 相片
234 2020/4/19 2020 停一下往山林跑-6 05:26:57 平廣路跑第五回,體力恢復輕鬆跑,心底仍想跑半馬,半馬跑完再堅持。 會場再遇熟面孔,果然跑團已形成,許兄補上拿鐵杯,情誼溶化數不盡。已審核 證書 相片
235 2020/4/26 2020 停一下往山林跑-7 05:09:23 平廣路跑第六回,一覺醒來已四時,趕路追時跑跳碰,人至會場剩十分。 今日團練達百人,果然心情有熱度,慢跑開場輕鬆來,半馬完成竟二時。已審核 證書 相片
236 2020/5/2 隘寮下的沿山古道(少壯馬-週末賽) 05:36:3318首度南巡隘寮道,五時天亮透夏至,平坦小道折四回,半馬跑來不費功。 群忠大哥跑七百,加速前行有企圖,完賽破五刀未老,身手依舊真實力。已審核 證書 相片
237 2020/5/3 2020 停一下往山林跑-8 05:55:06 平廣路跑五月場,首發周日來團練,許兄小李接續到,五點整時天已亮。 五點半來準時跑,體力策略慢行好,果然慢跑選擇佳,三五完賽心情佳。已審核 證書 相片
238 2020/5/9 2020 停一下往山林跑-9 05:28:36 母節前夕來跑馬,五時天亮跑者行,熟人熟面直點名,首趟不順心頭憂。 次趟漸入好佳境,陽光普照折磨人,許兄毅力仍驚人,獨自保力為明朝。已審核 證書 相片
239 2020/5/10 2020 停一下往山林跑-SP1 06:23:39 娘節應求加開場,火神熱力加碼送,首趟身體猛爆汗,自知今日勿勉強。 許嫂走路許兄伴,野狗出沒護駕到,於是漫遊成首朝,六時半來完賽樂。已審核 證書 相片
240 2020/5/17 2020 停一下往山林跑-10 05:07:38 國中會考跑全馬,忙碌週行程緊湊,前往武山減慢行,交通罰單傷荷包。 果然前週連日跑,體力恢復強腿力,三趟完成三時半,唯獨毅力仍不行。已審核 證書 相片
241 2020/5/24 2020 停一下往山林跑-11 05:47:33 銘全善心接駁乘,提前安心上真武,一切看似好順利,暗藏玄機考驗人。 半馬完成二一五,腿力不足提前現,肚痛冷汗冒不停,逮獲許兄聊透天。已審核 證書 相片
242 2020/5/31 2020 停一下往山林跑-12 05:53:21 五月末日跑山林,幾分迷茫幾分迷,半馬加速仍依循,熱力阻礙前進力。 銘全大哥跑第一,眼力險況幾分懼,減速慢行成終曲,注意安全才珍惜。已審核 證書 相片
243 2020/6/6 2020 停一下往山林跑-SP6 05:37:3914跑馬來到六月天,聽聞梅雨季結束,五點不到天已亮,註定熱力射滿天。 許兄連馬到十週,體力爆發極驚人,首趟緊跟正後方,接著直衝四五五。已審核 證書 相片
244 2020/6/7 2020 停一下往山林跑-13 06:09:4344周日連週跑山林,熟悉路徑記憶新,涔涔流水清風涼,可惜足底肌膜疼。 一趟未了隨緣行,來源卡刷有志同,許兄阿宗衝前方,復助哥陪末段行。 內思近來公事多,脾氣燥烈辦事差,家庭事業不順遂,不如歸去從心起。 年少未思定心事,萬事隨心又隨意,年老眼見不從心,硬撐苦幹到不行。已審核 證書 相片
245 2020/6/13 2020 停一下往山林跑-SP7 05:52:1525文海大哥稀客來,家常問語訴不斷,馬祖長衫來相認,原來交集已百場。 平廣路徑十六場,倦怠訊號由衷起,快速走跑混六時,足底肌膜發警語。已審核 證書 相片
246 2020/6/14 2020 停一下往山林跑-14 06:19:1928六月首發連日馬,足底肌炎放慢佳,體重減輕有效果,一二兩趟得順暢。 許兄今日調整馬,加入一足漫遊行,情深友誼情義在,留得青山有柴燒。已審核 證書 相片
247 2020/6/21 2020 停一下往山林跑-15 05:49:4639連日馬果然猛烈,腿力恢復許多能,輕鬆爬登一二趟,可惜半馬二時半。 既知無法跑PB,漫步山林唯選擇,何時實現關門馬,心中矛盾難訣擇。已審核 證書 相片
248 2020/6/23 細道邦的勇士們(聰明馬-志工歡樂賽) 05:56:257國旅刷卡找休假,一天工作一天馬,炎熱六月曬太陽,西南風起涼意生。 牛哥許哥貴人行,意志執行毅力堅,雖說六月調整跑,許兄卻奔四五零。 說起牛哥心佩服,狂人跑馬善良心,省己利人高情商,永是吾身好榜樣。已審核 證書 相片
249 2020/6/26 細道邦的勇士們(聰明馬-志工喇迪賽) 05:32:458連假苗栗迪賽馬,主任辛苦誰人知,辦理賽事為誰忙,體諒彼此心歡喜。 稻浪只欠吹風起,一切只能隨天意,情商修鍊只靠己,相信一切盡人意。已審核 證書 相片
250 2020/6/27 2020 停一下往山林跑-SP8 06:12:0630連假跑馬回山林,果然涼意湧上心,溪水鳥鳴消怨氣,啟動難為亂節氣。 午後真武有烤肉,家中有事難隨性,跑走期待陸完成,可惜打亂兄心意。已審核 證書 相片
251 2020/6/28 2020 停一下往山林跑-16 06:11:5331連假跑馬第三天,疲倦暑意全上身,用心跑馬挺健康,跑友盛情憶難忘。 烈日當空頂頭曬,墨鏡頭巾全出爐,只欠雨傘沒上身,大衛灑水暑意消。已審核 證書 相片
252 2020/6/30 細道邦的勇士們(拐子馬-志工歡樂賽) 05:36:598休假跑馬第二彈,曲終人散震撼來,昨日相見把酒歡,眼前一切難釋懷。 烈日當頭如棒喝,墨鏡幕下淚兩行,為何老淚如緃橫,年老感性理智斷。已審核 證書 相片
253 2020/7/4 2020 停一下往山林跑-17 05:40:0839山林涼馬十八彈,墨鏡戴眼騙眼球,昨天大雨助涼意,狂跑四日腿力強。 三趟只用三五十,心想可能破PB,蜂群亂入叮腿腫,飲恨完賽五四零。已審核 證書 相片
254 2020/7/5 2020 停一下往山林跑-18 05:56:3524山林涼正十八彈,大衛仁心收垃圾,許兄調整聊天馬,進財勇奔向前行。 昨日餘悸仍在心,帽掉壺落是天意,叮嚀今日緩坡行,腿力增長不爭朝。 許兄內行巷內知,貴人提攜戰馬數,可惜是非仍進行,良性循環謂正道。已審核 證書 相片
255 2020/7/7 細道邦的勇士們(單槍匹馬-志工歡樂賽) 05:12:555因錯陽差鞋未攜,跑馬粗心杯未拿,天意降臨改習性,千元球鞋創新意。 開跑緊追房大哥,直到一五被刷卡,本想追逐保速度,心領神意不任性。 萬般貴人許兄行,貴人提攜來苗栗,三五好友來相聚,泉金大哥最神氣。已審核 證書 相片
256 2020/7/11 2020 停一下往山林跑-19 05:50:2122山林涼正十九彈,備戰球鞋求運到,出師不利超速照,跑完一趟心有礙。 次趟走跑理當然,許兄依舊英雄魄,跑完直奔研習路,緊湊節奏一整天。 巧遇梅英談笑歡,驚奇天意數師連,本賴傳真牽起線,有緣默契一線間。已審核 證書 相片
257 2020/7/12 2020 停一下往山林跑-20 05:37:1220山林涼正二十彈,決定再換新跑鞋,新鞋尖頭緊縮感,啟跑心驚歎不妙。 決定今日變策略,一趟慢跑來對應,許兄跑走已定局,定海神針不意外。 二趟跑走計畫中,三趟突被順吉刷,壓力隨至跑六分,末段五時收尾鐘。已審核 證書 相片
258 2020/7/18 2020 停一下往山林跑-21 05:55:3217山林涼正二十一,大暑悄然初來到,休息五日體力足,兩趟半馬跑前十。 心想來日仍方長,前輩收放心中起,只見許兄心中定,兩人齊步順完賽。已審核 證書 相片
259 2020/7/19 2020 停一下往山林跑-22 06:09:2226山林涼馬二十二,艷陽高照暑氣罩,續跑汗流濕褲秀,水站盛冰達半時。 越熱降溫手段頻,眼見跑友猛刷卡,遙想續跑數幾日,歉意滿襟難收拾。已審核 證書 相片
260 2020/7/20 隘寮下的沿山古道(厲兵秣馬-志工挑戰賽) 05:33:0090720 酷熱炎夏到大暑,千里迢迢到隘寮,又見同批老戰友,談笑風聲戰今朝!連三連四互道安,感同身受革命情,烈日狂曬厭世起,身心難耐終克定!已審核 證書 相片
261 2020/7/21 隘寮下的沿山古道(厲兵秣馬-志工歡樂賽) 05:27:328開心隘寮來跑馬,心生恐懼跑四馬,到底自己行不行,牛哥鼓勵能量增。 山林練出好腿力,半馬依舊二時半,剩下炎酷天考驗,完美完賽五二七。已審核 證書 相片
262 2020/7/25 2020 停一下往山林跑-23 06:21:3421山林涼跑二十三,疲倦感染湧上身,許兄依舊奔如飛,看淡平凡此時現。 發基不幸被蜂叮,忍難完成四三十,賽道群蜂為護后,犧牲自己為蜂群。已審核 證書 相片
263 2020/7/26 2020 停一下往山林跑-24 05:18:3019週日跑馬到山林,見忘症頭犯來身,天意使然跑Y托,無鞋可跑依下策。 昨日暴雨洗山林,涼風吹送跑道清,因禍得福自不知,半馬跑速達二時。 可惜見忘壞大事,西瓜勿食犯大忌,連拉兩次無跑速,打破PB成泡影。 是禍是福由人定,今日Y托初體驗,跑速不輸穿球鞋,下回挑戰選Y托。已審核 證書 相片
264 2020/7/28 隘寮下的沿山古道(騎馬找馬-志工歡樂賽) 05:18:325七月暑氣尾深馬,辦事感觸訴委曲,處世回歸理學家,求得圓滿識大局。已審核 證書 相片
265 2020/8/1 2020 停一下往山林跑-25 05:36:3018跑馬工欲善其事,跑鞋必先利其器,無奈網路不靠譜,網購戰鞋小一號。 本為今日測鞋日,穿起戰鞋跑感佳,半馬二時達一刻,自信今日破PB。 然而上天再考驗,兩腳姆指磨鞋頂,三趟上坡腳漲大,痛感水泡來作亂。 最後換穿Y托行,完成十里竟二時,心中再留餘遺憾,屢戰屢敗再挑戰。已審核 證書 相片
266 2020/8/2 2020 停一下往山林跑-26 05:56:3416週日再戰山林馬,昨日教訓記猶新,慢跑鞋穿正規跑,不傷腳來保平安。 體力衰減未恢復,慢跑舉足萬事難,負面思考布滿身,不如兩馬就打住。 第四輪迴變化多,許兄精神令感佩,放慢速度不吃力,堅持到底跑馬神。已審核 證書 相片
267 2020/8/4 隘寮下的沿山古道(塞翁失馬-志工歡樂賽) 04:49:594塞翁失馬好涼天,再試歪托跑隘寮,執著啥鞋降成本,省事耐操萬馬追。 房大慢跑緊跟隨,停戰一日體力豐,一時晃神搶首位,大夢驚醒快退讓。 天時地利加人合,酷夏破五心歡喜,感恩一路貴人助,人助自助變恐怖。已審核 證書 相片
268 2020/8/8 2020 停一下往山林跑-27 05:27:5317重回山林貴寶地,歪托續跑踏山林,喜悅心情存餘溫,陡度依舊難克服。 許兄鼓勵要堅持,毅力缺乏敗馬事,末班散步約一刻,打掉重練再重試。已審核 證書 相片
269 2020/8/9 2020 停一下往山林跑-28 05:54:1229週日氣象測赤熱,放鬆慢跑定決策,意外山林風吹涼,太陽公公躲一旁。 爹節餘映夜未了,賽後拍照啤酒送,高人喜上五五五,眾人開心大衛瘋。 三趟布鞋一趟拖,意外驚覺馬力夠,如來每趟穿百樣,轉換學問樂趣多。 一鳴今來有企圖,追趕跑跳帶加速,午後輪班是說詞,打破PB才是果。已審核 證書 相片
270 2020/8/11 隘寮下的沿山古道(招兵買馬-志工歡樂賽) 04:47:082招兵買馬颱風天,雲多悶熱水氣多,預期涼風不知處,依舊跑略執行力。 出乎預料搶頭香,連續三趟仍首位,心中疑問難自在,末趟終見許兄來。 堅持許兄是慣例,老二哲學是真理,狂追許兄是意外,終場歡樂賽亞軍。已審核 證書 相片
271 2020/8/15 2020 停一下往山林跑-29 05:12:5723週六連跑山林涼,首選鴨拖奔山林,昨日大雨今涼意,山中跑者生靈性。已審核 證書 相片
272 2020/8/16 2020 停一下往山林跑-30 05:58:0525平廣坡斜舞跑影,黎掛彎月星光隨,快慢毅力爭不休,健康歡樂闔家安。已審核 證書 相片
273 2020/8/17 隘寮下的沿山古道(指鹿為馬-志工挑戰賽) 04:58:082暑氣已近秋涼天,晨曦弦月星光伴,有花堪折則需擇,莫待無花空折枝。 驚訝腿力爆發力,連馬三日夠破力,昨日璜哥拉筋談,瑰寶力行夀人生。已審核 證書 相片
274 2020/8/21 隘寮下的黃金小鎮(鞍不離馬-暖身賽) 05:29:357一言難盡別隘寮,轉戰黃金茅香亭,十次繞圈悶心事,風塵僕僕熬難人。 同樣米養百樣人,原則堅守是重點,理想國度無飯吃,但願人久共嬋娟。已審核 證書 相片
275 2020/8/22 2020 停一下往山林跑-31 05:42:1630全哥改競週六賽,可惜教授暫未來,颱風外圍偶陣雨,涼爽氛圍助奔情。 昨天賽馬疲倦心,順心決定今日速,欽佩許兄毅力足,破五心願永實現。已審核 證書 相片
276 2020/8/23 2020 停一下往山林跑-32 06:09:5345颱風環流罩山林,暴雨狂灑無定時,雙鞋沈重吸滿雨,跑感全失步行啟。 遠處傳來風雨聲,漫遊陪行伴馬半,豈知歪拖一上身,狂奔十里刷卡趣。已審核 證書 相片
277 2020/8/25 隘寮下的黃金小鎮(鞍不離馬-志工歡樂賽) 05:20:129二戰茅鄉亭,依舊老戰友,半馬專心跑,半馬思大事。 永續經營難,人事挑戰多,隨言寸草心,報得三春輝。已審核 證書 相片
278 2020/8/29 2020 停一下往山林跑-33 05:31:3026客自後山來,暢談賽馬事,疫情起萬失,耐力仍不支。 計畫破五事,顯然非好使,髖骨肌不順,僅能盼下次。 天時人事物,主要在人心,盡心聽天命,只恨無堅持。已審核 證書 相片
279 2020/8/30 2020 停一下往山林跑-34 05:22:4518周日賽馬本調整,五九默契達許兄,放鬆啟跑巧遇鳴,得知趕路為加班。 詭計配速帶引跑,八八七七六六配,鳴哥假戲變成真,半馬二時四十分。 眼見六時沒懸念,續奔三趟得四時,末段一鳴步行佳,驚見一鳴破PB。 末趟自行持修鍊,發現女一在前方,借問有無訂目標,終點願成女總一。已審核 證書 相片
280 2020/9/5 2020 停一下往山林跑-35 04:59:5715相隔五日跑山林,白露將至清晨涼,歪托宛如神附身,首發啟跑止不住。 PB破與不破間,心情猶豫有顧忌,許兄鼓勵動人心,總算回鄉告老證。已審核 證書 相片
281 2020/9/6 2020 停一下往山林跑-36 05:49:1525乳酸為何物,速度退不住,親身來一回,腿酸悔當初。 高人總忘事,見忘蹈覆策,多日賽道事,唯牛稱先鋒。已審核 證書 相片
282 2020/9/12 2020 太平山雲端漫步路跑 05:31:33248久違太平馬拉松,老友相聚話時中,九月開學人聚眾,先盛後衰終收工。 山涼團練驗成果,氣壓依舊考驗濃,末段跑友激潛力,五分衝速五三零。 金全百馬情礙事,破繭而出達心願,自問堅持是何時,毅力薄弱靠激勵。已審核 證書 相片
283 2020/9/13 2020 停一下往山林跑-38 06:13:1314月是故鄉好,馬是山林寶,昨日瘋太平,今日歸鄉抱。 人事皆已非,景物依舊在,玄天帝坐陣,笑看聚生像。已審核 證書 相片
284 2020/9/19 2020 停一下往山林跑-39 05:47:2819山林陪跑每周日,常賽逐漸復排日,屈指可數參跑人,小銘勇敢撐賽事。 鳥事集合亂今朝,錶事運作當機來,賽褲摩擦雞雞痛,保五最後成願望。已審核 證書 相片
285 2020/9/20 2020 停一下往山林跑-40 05:16:038晨乘全車赴山林,莫忘恩情今盡心,昨日憾事勿再犯,加速完賽是重任。 山林飄風日躲藏,跟緊全哥不能放,自知能力一兩半,忍受苦楚牙咬盡。 牛哥加速有所本,添孫福報滿月酒,設宴作東身重任,印證身手仍不凡。 遠處裊裊雲霧起,溪雲初起雲遮閣,山雨欲來濕滿格,山林寧靜意外清。已審核 證書 相片
286 2020/9/26 隘寮下的黃金小鎮(土牛木馬-週末暗晡頭) 05:59:484補休棄休來賽馬,歲月前途載酸麻,牛哥捌佰 辛酸史,唯有入界方知葩。今日捷速腺素升, 快步亂跑痛上身,懷疑自身動作亂,慢步整步 還明天。已審核 證書 相片
287 2020/9/27 隘寮下的黃金小鎮(土牛木馬-週日賽) 06:07:3816黃金小鎮雨綿綿,跑馬勇士二十三,保守以對 是上策。放緩啟跑安全足。已審核 證書 相片
288 2020/9/27 隘寮下的黃金小鎮(土牛木馬-週日暗晡頭) 05:54:305許兄趕場到小鎮,接續緊湊一瞬間,奔拼接續為誰忙,人稱露俠牛哥仙。午場休息是奢求,體能未復難加速,晚上趕返末班車,強行自虐苦行僧。已審核 證書 相片
289 2020/10/3 隘寮下的黃金小鎮(心猿意馬-週末賽) 06:22:5828全馬賽馬漸解封,跑友來去自解讀,黃金小鎮敏坐陣,雖謂志工員成眾。 昨日亂食誤今日,脹氣氣吞使不住,每回路經土地公,祈求平安成終曲。已審核 證書 相片
290 2020/10/4 2020 停一下往山林跑-44 05:56:1636事逢倫敦線上馬,山林首次七時跑,秋虎咬人不擇時,熾熱燒烤長跑人。 昨日脹氣警示燈,臗骨筋胳酸痛更,跑走交錯等翻身,許兄助陣終完成。已審核 證書 相片
291 2020/10/10 隘寮下的黃金小鎮(青梅竹馬-週末賽) 05:16:5011周末遠奔黃金鎮,前夜好眠精神威,初見神人紛破四,健跑歡馬牛哥頌。半馬完成二二五,跑走策略當首選,驚險Y托穿尖物,德川前鑑慢步行。已審核 證書 相片
292 2020/10/11 母子鱷魚首屆國際丫拖馬拉松-臺中場 05:23:00502 已審核 證書 相片
293 2021/11/21 2021 新北市萬金石馬拉松 05:59:392565萬里無雲好天氣,無獨有偶天外來,隨性遊走無人知。貪得 無厭腿酸麻。已審核 證書 相片
294 2021/12/11 緣-歡樂在一起-公益超馬 06:55:56 重返路途礙三重,心理生理抬頭難,時鐘撥轉一年時,白頭老翁不相識。 人來人往招聲起,感嘆起音還彼落,來回折返二十回,老狗不改狗吃屎。已審核 證書 相片
295 2021/12/26 2021臺中市鄉鎮之美迷你馬拉松-外埔場 05:55:3577久違馬友戀重逢,言無不盡把飲歡,難言閉口今出聲,歡迎回歸再續緣。已審核 證書 相片
296 2022/1/1 2022曙光-森林-月世界馬拉松 05:46:00226台南早鳥曙光馬,熟悉路徑人來瘋,再遇邱仙聞退休,人事盡在鳥事間。 海哥今朝精神足,巧遇已是折返時,人生哲理訴不盡,下坡慢速是先知。已審核 證書 相片
297 2022/1/15 2022 鄉鎮之美馬拉松-霧峰福新宮 05:33:04133鄉鎮之美霧峰馬,石家接駁巧天下,來回車程鈿設計,順心完賽鴨先知。 四四里來話超馬,繞圈四回平坦路,測試連走二十里,許兄背影在前方。 護己身責重四方,不忍好友壓力抬,三回半側隱抽筋,走跑平安警訊尊。已審核 證書 相片
298 2022/2/11 2022 臺北超級馬拉松 05:58:0447臨時起意賽新生,天涼細雨伴隨行,防疫賽事屬不易,三劑專屬免載罩。 鐵人許兄連兩場,健檢跑馬兩相宜,歲月殘忍訴現實,睡蟲長伴困全程。 跑走策略應賽事,快走速度達六分,四十三里剛達標,是否連馬卻猶豫。已審核 證書 相片
299 2022/2/13 2022 第五屆奮起雲擁~經典百K馬拉松 07:46:4656勇敢挑戰傷連馬,不安心情浮面起,保留步伐步安車,暖心跑友獻安心。 連續起浮十五里,夜裡不認熟悉路,十五陡上到二五,四時半程已克服。 腿酸手麻似嚴重,勁部不適又再起,下坡路段喚記憶,輕方起過萬重山。已審核 證書 相片
300 2022/2/19 2022 浪漫台三線 戀戀大湖草莓馬拉松 06:00:14453重逢大湖草莓馬,大雨小雨不停下,安步當車是首選,平安完賽才是贏。已審核 證書 相片
301 2022/2/20 2022 臺東跑友聯誼會繞圈賽 06:13:3628春雨寒氣逼北天,無獨有偶天外來。台東繞圈活水湖,綠映飄落有前途。湖邊繞圈近三里,繞湖考驗意志林,三鐵操作人來瘋,眼見超車恨淚流。已審核 證書 相片
302 2022/2/26 2022 鄉鎮之美超級馬拉松-龍井場 05:37:3036牛哥退職今歡樂,有容乃大得福報。能捨願力感動天,四方跑者千里來。 欣恩初辦客製馬,唯有牛哥看好他。疫情考驗隨來變,龍井海邊笑滿天。已審核 證書 相片
303 2022/2/26 山林馬拉松-櫻花溫泉場(2/26-2/27) 06:28:3024不了北跨新店溪,宜蘭櫻花搏百回。天公考驗路徑滑,老馬翻車意外多。奔走一回有意見,里程不足驚滿天。緊急回補八百路,驚險完賽在雨天。已審核 證書 相片
304 2022/3/6 2021 獅潭仙境路跑2.0 05:43:58133苗栗獅潭台三線,來回折返戲三回。春來陽光灑滿地,苗栗鄉親來助陣。棍棒敲打賣力演,土親人親更勝人。啟跑卡卡漸凍人,突覺人生慚迷茫。已審核 證書 相片
305 2022/3/12 新北香魚川路跑 06:00:57202邵哥結合新店市,香魚路線碧潭啟。跨過大橋往真武,不入寶山空手回。屈呎濛濛谷邊望,遙看潭水碧綠藍。冰棒下肚透心涼,迷茫人生從此起。 尾聲一里追弄人,階梯爬升沒完了,眼完超時六小時,莫名橋前玩一遭。已審核 證書 相片
306 2022/3/13 第三屆白河商圈木棉花馬拉松 06:17:51189耳聞白河跑一馬,嚐鮮心情往前衝。阿正接駁情義挺,白工一回也拼命。二百好漢聚白河,路徑奔向關子嶺。眼前景象腦海現,珠圓玉潤府拜年。大仙寺來終點盡 半馬太陽高高掛,田間村道走不盡,木棉樹道花滿現,酷熱訴說白河鎮。已審核 證書 相片
307 2022/3/19 2022 鄉鎮之美馬拉松-大雅場 05:24:5366欣恩用心跑友知,大雅九天台地上。鑼鼓震天餘威在,前後兩段鴨先知。心想明日萬金石,模擬跑步用心試。半馬衝出二二零,平安完賽如初衷。已審核 證書 相片
308 2022/3/20 2022 新北市萬金石馬拉松 05:25:023022萬里陰沈水氣多,延後半時斷死活。鄉親熱情感人訟,拼命衝刺為什麼。遼闊海濱現眼漣,石門金山連線變。雖說烈日熱浪襲,久逢舊友訴熱情。已審核 證書 相片
309 2022/3/26 山林馬拉松-第161場-壯圍場 05:30:0921宜蘭壯圍沙丘堡,真武用心通人曉。龜山島氣霧濛濛,五旗山頂透陽光。遼闊海濱現眼漣,突來陰雨灑滿地。掃墓人群賽道忙,往事回想憶當初。已審核 證書 相片
310 2022/3/27 2022 大亞旺萊馬拉松 05:55:49266連馬償債夜未眠,睡眼睲鬆精神差。不知不覺起跑鳴,奇幻大亞驚喜來。首站補給三明治,再來梅汁冬瓜露。十八限飲生啤酒,彩虹鄉村小心過。山路曲折爬昇難。早說八時有原因,龍琦鳳梨有看頭,啤酒補給歡樂頌。吃喝走跑觀日亭;沈悶陰天爆噴汗,陽光露臉曬日頭,大亞冰塊此時起,可樂夀茶透心涼。忘卻許兄已遠去,心想追兵齊衝線。心想事成終成事,參佰金馬樂翻天。主任訴說董座事,先生大方真性情。人說世間無常多,今朝有酒今感恩。已審核 證書 相片
311 2022/4/2 2021 臺南秋季馬拉松 04:39:36427疫情延後秋季馬,清明時節偽秋季。下營玄天上帝生,明華園團演戲台。陰晴刮風雨紛紛,涼天跑友紛上膛。快跑搶道精彩現,帶動眾人齊狂奔。三時竟跑二九里。心想破五沒問題,久違仕賢狂腿奔,可見天涼跑步天。末站補給超豐盛,可樂香腸樂開心。雖說只剩一里路,平安完賽回初心。已審核 證書 相片
312 2022/4/9 2022 鄉鎮之美馬拉松-大肚場 05:55:5597有容乃大烏溪旁,有備而來跑大肚。驚見老 友有上百,放鬆太過狗吃糞。跌摔地面眾人 慌,立馬回神立身起。嚇死眾人自責深,連 忙復跑安眾人,轉眼不知天和地,遊俠跑者 夢幻間,回神已是五里地,跑友陪伴感謝天 。回省自己犯何誤?原來前後太放緃,生死 就在一瞬間,媽祖繞境有保佑。已審核 證書 相片
313 2022/4/16 2022梨山馬拉松 05:57:49242十二一輪梨山馬,曾經台灣三大馬。台八落石斷賽事,命運多舛難關多。疫情再起阻賽事,唯有堅持辦到底。二千海拔氣壓低,多位跑友起跑難。一路直上達天池。竟然升昇有六百,呼吸急喘步兵行,老馬小心來應對。豐原跑團補給佳,米粉丸湯熱心頭。海哥奏鳴癡情花,嗨翻五里唱凱歌。已審核 證書 相片
314 2022/4/24 浪漫台三線2022年新竹「戀戀桐花」馬拉松 05:36:30266一波三折戀桐花,塵埃落定在台三。跑滿橫山到尖石,老天熱力曬山頭。爬昇少說有一千,上沖下洗苦腦人。補給深知跑友心,冰塊冷飲加倍爽。防疫嚴峻跑山林。鄉下純樸撫慰心,合豐車站曬愛情,可惜景物剩懷舊。已審核 證書 相片
315 2022/4/30 山林馬拉松164-頭城金錢龜場 06:30:5958山林錢龜辦賽事,勇氣可佳靠堅持。山徑爬升千四尺,總結四六累翻天。真武練功不加價,噴嘴跑友找出口。誰說眾人不買單,體悟跑馬深層義。山徑空氣芬多精。低溫徐風吹不停,老馬相聚在涼山,情話交織在山林。已審核 證書 相片
316 2022/5/15 2022 泰安原鄉秘境森林馬拉松 06:03:09440泰安首嘗跑馬味,全台眾友躍樂為。夜半雨驟臨改線,心驚膽跳陡坡途。里程標示陰影起。許兄半程試詢問,得知末段再加程。誰知挑戰從此起。加程標馬變超馬,難關挑戰在莫然,終了遺憾泰安鄉。已審核 證書 相片
317 2022/6/4 2022 鄉鎮之美馬拉松-神岡場 06:17:3195確診至今有三週,體力衰敗難自覺。嗅覺喪失心驚驚,知否再 失肺呼吸。神崗雖屬熟悉地,曾跑四回敗興歸,瑞午酷熱透風 吹,雨後陣雨灑眾人。晴陰多雨三溫暖,轉眼不分天和地,回 神已是半里馬,跑友陪伴感謝天。已審核 證書 相片
318 2022/7/3 2022 鄉鎮之美馬拉松-后里場 06:04:53119疫情嚴厲亂腳步,驚見德川憶往事。陰影烏雲佈滿天。后里殞落啟后里?快腿依稀開場白,驚覺肚腸翻攪痛。解放趴坐如廁狂,才休三週宿便濃。七月炎暑熱翻天,唯有欣恩深您心,站站冰塊仙女降,后豐跑馬精華篇。九號隧道涼風吹。花樑鋼橋越素綿。本約海哥跑末曲,心願未了再拉稀。人生如同跑馬道,突發事情難知道,終點快到別輕縱,陽光普照萬事和。已審核 證書 相片
319 2022/7/16 2022 鄉鎮之美馬拉松-石岡場 05:55:4894小暑驅車奔石崗,明月高掛雲霧伴,鐵車道上燈光亮,老馬依稀全數扛。石崗舊站到折返,五趟不足再加半。鳴笛涼風徐徐吹,先下後上心預知。東豐綠廊樹遮蔭,大甲路溝急水流,九時未滿現鐵馬。人車爭道險境生。放緩腳步禮兩輪,平安完賽仍擺先,後繼無力己明白,石崗舊站還會來。已審核 證書 相片
320 2022/7/30 2021 聖母廟月老姻緣紅線牽馬拉松 06:03:33274一波半折月老馬,秋至春直滑大暑,台南陰晴搞不定,中午暴雨炸不停。四點一到媽祖令,突現大陽擋不住。鳴槍開跑入苦戰,老馬步行成萬千。回想台南星光馬,依舊酷炎曬死人,寄望太陽快沈海。迎來涼風吹一陣。順順步頻逆向風,再轉竹筏橋路口,半馬完成已三時,腦海浮現爛鳥事。有緣何需扶桑地,無緣彼鄰不相識。已審核 證書 相片
321 2022/8/7 2022 鄉鎮之美馬拉松-東勢場 06:00:11115后豐馬道切三段,今朝輪跑東勢段,八月大暑速度緩,唯恐三伏心神亂。月掛浮雲濛洞美,一絲傷感心頭起。綠林樹下現空洞,微風穿梭七月濃。往返奔走起終行,漫步散躲鐵馬徑,苦樂隨心緩升起,宛如十年走一遭。欣姐路長皆超馬,驚醒路程剩寂寥,何不借此燃一回,五五九終不是夢。有緣何需扶桑地,無緣彼鄰不見花。已審核 證書 相片
322 2022/8/14 2022 浪漫台三線新店老街路跑賽 05:48:4956獅潭義民廟前馬,老街仙草憶當年,一延再延終大暑,往返東勢跑八回。陽光普照大東勢,先上後下折磨咱。實力依舊早區分,快慢人生自選誰。德聖心胸重情義,財哥相挺已允諾,許兄良緣通人知,平安返家萬事興。有緣何需扶桑地,無緣彼鄰不知花。已審核 證書 相片
323 2022/8/21 2022 石碇馬拉松路跑 06:26:55214陡坡重重碇難馬,華梵拒絕加難度,永定聖興挺路迷,爬升千四硬漢嶺。綠蔭植被處滿山,農北碇九下切狂。七分尾路舊時路,回程步兵難跨步。已審核 證書 相片
324 2022/8/28 2022金山甘藷馬拉松 06:27:1294金山甘藷第一屆,上蒼考驗千萬牽,八時暴雨狂轟炸,消災解渴淋背秀。陡上朱銘美術館,鄧麗君園陪叉伴。回程酷陽高空照,標馬終了變超馬。已審核 證書 相片
325 2022/9/9 2022 山城星光馬拉松 05:47:36152連續難關考驗人,計畫趕不上變化。軒嵐諾颱先攪局,中秋連假人氣散。曾長本來有堅持,無奈不抵跑友少,非辦不可壓力大,眾友幸逢苗栗馬。傍晚熱力達三六,起跑心跳呼吸難,沿路不見涼冰來,無奈降速求完賽。全馬依舊老馬半,驚見樹哥快總一,為何今日眾快跑,涼風白露中秋夜。已審核 證書 相片
326 2022/9/17 2022 基隆瑪陵-女巫秘境馬拉松 06:30:0179基隆在地瑪陵坑,瑪東文良金明昌。往返兩趟涼風吹,親民緃貫碼陵坑。遙想在地紛爭多,主辦賽事憑熱情,官民同心賽事順,堅挺付出熱心人。綠蔭跑道佈滿天,徐風吹送訴衷情,竹荀雞胸補不停,志工用心感動天。全馬依舊滿老馬,中明俊卿加油行,七時關門別擔心,應變堅持終成應。已審核 證書 相片
327 2022/9/18 第16屆大腳丫森林-八卦茶園馬拉松 06:26:04292歷經十六八卦馬,心酸血涙話從前。今天相見幾何時,未知前景難啟齒。茶園高度爬千三,陡坡直上十七里,竹海隧道茶園佈,心曠神宜聊八卦。遙想當年跑八卦,三檔直上達十里,如今舊景卻寞生,回首漫步才是贏。已審核 證書 相片
328 2022/9/24 2022 臺北星光馬拉松 05:26:0594闊別三載星光馬,大佳河濱演雙圈。百齡環東橋奔馳,參賽人數寂寥事。今日風雨良辰時,微風細雨來伴置,鍛練半馬何不試,雙腿步頻加速起。煩腦拋向九雲端,祿力專思唯一事,有緣何需桑梓地,無緣漫步仍無識。已審核 證書 相片
329 2022/9/25 2022 蘇花馬拉松 06:24:521187南澳漁港跑蘇花,跨橋未果改登爬。先陡九里震摄我,七里直下東澳站,再轉秘道海岸線,預告回程整苦人。沙岸海灘浪不斷,長彎如月粉鳥林,折返漁村才十八,突遇猛雨回程難。東北季風狂雨炸,淋背秀場雨汗流,走到厭世心驚驚,無奈心事如影隨。已審核 證書 相片
330 2022/10/1 2022 福德財神寒冬送暖公益路跑賽 05:57:49183蘭潭順時繞圈賽,五百佛心嘉義情。回首五載月潭心,蘭潭星光月影鄰。涼風吹送起波漣,午夜跑者無睡意,備戰意念寫四方,當下已非吳阿蒙。已審核 證書 相片
331 2022/10/2 2022 博克多烏來馬拉松 06:13:29500烏峽邵哥招牌馬,千人參賽已成麻。群聚烏來歡樂頌,不為競速只為峽。環山爬坡開胃菜,信福隧道外桃園。信賢步道瀑布群,內洞五重水狂流。樂山鱒魚養鱘龍,福山灌溉溝圳流,蝴蝶公園水清急。漫遊舊友齊來到,殿後依舊走不斷,回首赤陽高照頭,十月跑馬重挑戰。已審核 證書 相片
332 2022/10/8 2022 腳ㄚ子超級馬拉松 05:24:02 國慶連假三連馬,久違連馬不可失。首戰屏東河濱馬,宛如大佳河道旁。寵物公園當起點,兩側互奔三里道。屏東大橋眼簾現,再穿鐵道橋墩沿。晨起涼風吹弗面,路跡平坦爽快連。五十跑友眾相聚,德川武忠前後遇,日正當頭快步跑,終點達標開心事。已審核 證書 相片
333 2022/10/9 2022 蘆洲觀音山馬拉松 05:59:15371觀音連馬第二戰,爬升千一挑戰多,設定策略步安居,涼風陰雲懷天意。 順勢慢跑節奏順,武忠旁齊追三天,路程起浮腦海起,陡坡步兵是前路。 誰知陡步力不足,驚見許兄前四里,再現海哥三里途,接連讚哥也出現。 才知己身遠拋離,加緊腳步重力下,詵彬出現眼根前,回程奇蹟保五時。已審核 證書 相片
334 2022/10/10 2022 信義鄉葡萄馬拉松 05:57:3571連馬挑戰最後關,信義葡萄在山中,高鐵台鐵集集線,夜宿水里環泰樓。 連鎖快洗初體驗,清汗解鎖現代活,半夜煎魚翻連天,信義農會眼迷離。 起跑濃霧繞山頭,二一線道沿路跑,陳有蘭溪伴身旁,不知不覺過豐丘。 望鄉久美到羅望,眼現半馬體力竭,新鄉橋過現義景,降坡劉兄奔齊歸。已審核 證書 相片
335 2022/10/15 2022 新竹城市馬拉松 05:16:54621新竹南竂跑一款,陰風細雨掛考驗。冷冷天氣來相伴,六時關門是難關。千人齊聚南竂港,快速道路轉榮濱,眼前滑入新竹園,右轉緯仁田徑道。 新竹城道古城繞,幹聲不斷現情調,晃忽漸離新竹城,又回封路幹聲來。最後十里河濱道,順風逆風颱風跑,六載時光已消逝,友善跑道仍未到。已審核 證書 相片
336 2022/10/15 2022 臺南鯤喜灣星光馬拉松 06:29:57320跑完新竹奔南台,迪士高鐵接鐵道。接駁跑友還不少,只恨陽光來普照。一路直奔鯤喜灣,是福是禍不知道,一身臭汗油頭起,立馬盥洗沖道泡。 四點起跑時間到,滿滿疲倦全身靠,五里花掉有三刻,已知今午不大妙。學習仕賢走跑跳,可惜功夫未學到,喘氣難過全程起,快步走到厭世報。已審核 證書 相片
337 2022/10/22 2022 花蓮太平洋縱谷馬拉松 05:36:11100後山緃谷太平洋,美崙徑場來相聚,遠眺花港巨吊作,遠洋變幻雲層厚。說好雨天不見來,陽光熱曬一早上,用力半馬二二零,再來漫步海岸線。海浪拍打空洞鳴,似說遠雄花蓮事,花蓮大橋一九三,迴瀾賽事憶從前。完賽保五是安心,平安歸鄉才是福。已審核 證書 相片
338 2022/10/23 2022 長榮航空馬拉松 05:06:221152長榮首應辦全馬,國際觀光接軌秀,首都規格在價格,渣達路線繞大佳。上蒼莫莫挺大會,風和涼爽跑馬天,千人跑馬青年多,快速橋道往返跑。熟悉路線引眾速,許兄武忠半馬遇,達標心態轉保留,只恨昨日睡太好。末段十里竟發力,走跑跟隨五時車,再遇呂哥提員外,忘卻自己衝二百。已審核 證書 相片
339 2022/10/29 2022 杏輝宜蘭永續城鄉馬拉松 04:59:29270杏輝力挺宜蘭馬,選舉將至姿妙忙,只恨柒佰仍未滿,宜蘭河堤草上吹。低溫未雨出意料,趕車快跑唯一擇,久違破五埋因果,腿腳抗議在高雄。已審核 證書 相片
340 2022/10/30 2022 高雄富邦馬拉松 05:29:22973久違四載打狗活,停辦其邁感歎多,全馬路線變化過,駁二輕軌只見果。許兄北漂高雄人,熟門熟路偽打狗,奈格路過吹涼風,起身快跑躲熱陽。連續兩日五時半,腿酸腳抽止不住,保留健康仍首選,自我嘉許健完賽。已審核 證書 相片
341 2022/11/5 2022 清水馬拉松 05:25:45243鰲峰山坡奔清水,紫雲巖寺當伴隨,中山路轉福州街,陡坡先考無識誰。東北季風狂吹送,側順逆擋風途踵,半馬風車魔音訟,浪打消波送魚貢。梱龍繩索仍在身,東西難分困脈隆,意志堅持眼神重,復健回神是初衷。已審核 證書 相片
342 2022/11/6 2022 三重全國馬拉松賽 05:46:14156崇陽橋下展路跑,老牌三重舊材料,二重環狀鐵馬道,環堤頂上長城道。秋冬接續季風推,淡水河成蘆橋配,五股溼地浪跡涯,獅子頭上垂客釣。八里左岸遊艇多,漫遊悠閒絡繹客,鐵馬跑者遊客渴,雜亂似序安全憂。期盼來日復規劃,重尋美麗跑馬畫,再啟三重是寶地,前人驕傲能永續。已審核 證書 相片
343 2022/11/12 2022鯉魚潭水庫30周年馬拉松 05:28:0732夜奔鯉魚躍苗山,鳳龍山奉觀音寺,驚見升昇六百過,霧氣壟罩苗五二。久違欣恩跑馬場,老馬參賽仍依然,談天說地叉畫控,預知歡樂是今朝。潭後池堰起公園,似若川流兩山下,水利管局爬昇起,魚潭觀景驚艷多。群山繚繞雲霧弄,美不勝收似幻夢,遠處點燈佈署濃,夢醒還神開心種。已審核 證書 相片
344 2022/11/13 2022 板橋馬拉松路跑賽 05:35:18595反省無知喝熱拿,整人遊戲誤許兄,整夜清醒難入眠,邊跑邊睡報現世。回顧板橋憶海山,景色依舊路線單,鐵馬搶道跑者閃,險象重生演不斷。德勝皕馬斜肩帶,驚現樹哥歌聲頌,創意口號震雲宵,樹哥今天有意思。德勝皕百有夠讚,德勝皕百特別閃,德勝皕百人特帥,旗開德勝通朗哉。https://www.youtube.com/watch?v=ZJNQZ_fot0A&t=20s已審核 證書 相片
345 2022/11/19 2022 第五屆臺中資訊盃公益馬拉松 05:24:30319資訊馬跑成功嶺;著實標籤千層印;不入嶺東虛得月;名不符實空馳行!已審核 證書 相片
346 2022/11/20 2022 阿公店盃全國馬拉松賽 05:44:25689久聞阿公店熱情,遠赴打狗跑阿公,南竂漁港轉海堤,崗山彌陀繞永安。打狗熱力依舊火,只是霧霾來作伴,八時一過夢初醒,赤陽普照跑友泱。標配補給缺驚奇,唯獨前長佛心賞,甘蔗冰沙若甘泉,增田白蝦啤酒灌。單調路程魚塭盤,海哥倪釗沿路亂,欲知情深跑情重,跑路必備好伙伴。已審核 證書 相片
347 2022/11/27 2022 第七屆南投馬拉松 05:13:18309選務操勞力衰竭,夜搭接駁撐整夜,中興新村南投馬,熱情慷慨有氣魄。中興會堂起跑鬧,投二二徑往中寮,龍南路轉鄉南巷,上下緩坡好預兆。來源繸道炸溪蝦,冷茶啤酒配豬肉,爽文傳奇訴純樸,遙想地震振中寮。回程緩下速度佳,文金宏陽伴相隨,追上阿山皕馬團,感恩達標平安讚。已審核 證書 相片
348 2022/12/3 2022 礁溪溫泉馬拉松 05:37:58306課務緊湊一更終,趨車趕赴宿礁溪,漫活驚見道友眾,德川午夜歸宿營。礁小啟跑訟經文,運筆商辦重利潤,只聞標配缺礁味,碎蝦消退不知胃。櫻花陵園不遠處,不進渭水不知丘,特色盡失礁遠離,爬升千二哪兒去?一路狂下雞湯盼,赤熱烤熱跑者慢,TONY冰塊補人心,完賽沒雞僅盒飯。已審核 證書 相片
349 2022/12/4 2022 三星安農溪馬拉松 05:44:13478安龍溪畔走一遭,夜宿財哥熱情待,財哥地主百寶箱,蘭陽水餃八方來。卬時全馬鳴槍賽,耳聞乾媽店獨見,配妥小友仟元鈔,英雄若失用無地。天送埤站引回憶,長埤湖畔不見地,龍泉觀景也刪去,僅剩安龍沿溪競。落羽松林現鍾情,鐵馬驛站四林立,分洪閘道攔猛水,四處遊人幽閒逛。已審核 證書 相片
350 2022/12/10 2022 北港媽祖盃全國馬拉松 04:49:21241高鐵迪士奔北港,朝天媽祖久違歎,午時紅毯中山路,預告媽祖罩勇者。寅時晨鐘揭時日,虔誠祈求媽祖應,眼前突覺霧滿暮,呂兄離世驚夢人。今跑許願有三則,一跑媽祖祈太平,二跑呂兄完遺願,三跑健康己身省。一切回歸勿貪嘴,四平八穩走前方,果然如願競完賽,久違破肆四四九。已審核 證書 相片
351 2022/12/11 2022 屏東高樹蜜鄉馬拉松 04:59:27477屏東夜市現解封,人潮擁擠自由行,鈿獻計威能量包,半信半疑辜且試。戒甚恐懼腿酸麻,海哥偕妻賢伉儷,反省自身何落單,情商不足性僵痢。不知不覺啟跑起,安居穩跑首選易,鬥嘴海哥互長短,長路漫漫度輕鬆。高樹村繞無復返,氣溫涼爽助跑感,補站群果現熱情,二日破五定心丸。已審核 證書 相片
352 2022/12/17 2022 鄉鎮之美馬拉松—二林場 04:49:5235舊濁水溪藏二林,東螺溪社當啟凌,五八圈繞練團賽,欣恩熱忱燃熱情。左去右迴狂風印,逆風伴隨順來應,百回號召齊聚堂,連馬兩日無不行。陰冷狂風溫度降,追隨許兄笨飛翔,漸行漸遠車尾燈,佩服旺哥心所欲。意念破五心不變,跑感維持是首念,執念我執台北馬,關門非我是心願。已審核 證書 相片
353 2022/12/18 2022 臺北馬拉松 04:41:536124天龍馬場辦大馬,拜拜大會跑團辣,分區跑者開跑亂,後段延跑五分半。熱鬧有餘限跑道,天龍民眾不買單,幹聲再起引對罵,問天何似東京馬。寒流急凍利勁跑,人流急奔六分速,驚見許兄突超車,目迎目送車尾燈。驚訝半馬二時刻,福崇海哥在眼前,末段一里又見中,兩週連日破五讚。已審核 證書 相片
354 2022/12/25 2022 雲豹長跑俱樂部會員大會師 05:42:58505雲暗雙潭封古澀,豹管微窺惜未全。跑馬求泉鬣上衝,大車檻檻感自閒。平來蓮峰自感茫,送我情如嶺雲端,誰知斑瀾藏雲豹,如負山崩如雷暴。反身三省死如曾,躬耕遇歲真吾事,自是中年多作惡,省事沉沉侍史愁。已審核 證書 相片
355 2023/2/10 2023 臺北超級馬拉松 06:28:23114新亭爽至瞰空闊,昨事今生渾如此,百尺危牆一尺鳥,里當重當道路榮,事業彌天世急賢,搜攪肝腸枉用心。領略匡廬高更高,坐覺春容轉清爽,百里只取一瓢路,驚見許仙行百里。已審核 證書 相片
356 2023/2/11 2023久美超級馬拉松 06:40:1984久别重逢幸小留,美景因傷則今朝。羅娜翻階放艷農,超凡巨峰真堪重。聽聞照和暖盡久,千古換得誰趾美;春滿章台偏新鄉,鈿留甕仔雞財藏。已審核 證書 相片
357 2023/2/19 2023戀戀大湖草莓文化嘉年華馬拉松 06:08:38935大夫赤心為騌社,湖山相望鯉魚潭;四方由來臭味同,草莓花開謝豹啼。有力與人銷患難,感恩伏櫪飽秣當;含宏品彙知天大,池爾夫隨花滿丈,久違樂情最多感。已審核 證書 相片
358 2023/2/26 2023 第六屆奮起雲擁~經典百K馬拉松 06:46:2849奮起雲湧不懼人,起居五十惟其適;雲暗峨嵋封夜色,湧塔千層排候雁;湖陰山色仍蒼蒼,感湧肚下唯淚瀾;小七迎救一線牽,送我便紙嶺上雲,何幸清齋拜鼎湖,完走謝傅感恩天。已審核 證書 相片
359 2023/2/28 2023 鄉鎮之美馬拉松-清水場 05:47:2181遨翔四海太子宮,峰頭煙靄碧連弘;陡下緩上連三楚,紫衣敕使易霞袂;如履平地蔗倒吃,寺鐘催月落崖頭;故鄉傑閣公飽山,或然紅綠間陳紫,莊主允諾歸心鍥,奇行終奔清水院。已審核 證書 相片
360 2023/3/4 2023 開廣飛跑盃陽明山超級馬拉松 06:27:3061開廣至善風不動,跑地能開一掬泉。悲行到手莫辭空,明目何須寸碧岑。山影與天都在水,陡跑野掠纷路歧。人言挑戰汐萬路,今宵唯獨風櫃嘴。已審核 證書 相片
361 2023/3/5 2023 高美濕地馬拉松 05:39:55572高摘空黑風月夜,海景陪駐岸口吹。海浪日出昇時見,拉虛空等果到頭。松風萬壑奏笙笛,化為奠基兩山高。一痕初復便精神,陂塘三月迎春爽。鐘哥練馬習高美,犬馬精神奧地利。已審核 證書 相片
362 2023/3/11 2023 第12屆南橫超級馬拉松 06:06:33 南橫一似錦江園,卑南溪畔憂人谷;谷錦未回晴日照,四五韵出千花外。移文空到北山南,未為深藏豹林谷,若把催人來逐鹿,東風一夜轉西南。已審核 證書 相片
363 2023/3/12 2023 東河馬拉松 05:48:47100關山十里連歸艎,泰源北溪春漲晚;東河策策黄葉舞,橋道積石崑崙賽。阿美住民純樸心,天性浪漫售餐食;閣佔黄堂西復西,鏟端有口無懸河。已審核 證書 相片
364 2023/3/18 2023 鄉鎮之美馬拉松-大肚場 05:25:2764磺斜影時露仙姿,溪城一望草如煙;院静人閒風度簾,彩虹道書俄錫命,虹蜺截雨未歸得,廊廟方尋密縣人。跑馬人亦能琴者,回首再聚惜緣人。已審核 證書 相片
365 2023/3/19 2023 新北市萬金石馬拉松 04:58:183529又見野柳女皇頭,銅標銀標昇金標;萬家羅綺競喧闐,金珠初入寵方深,石松有子能呈巧,金鑾疇昔揮毫處,祖龍妄意一至萬,須知一刻直千金。已審核 證書 相片
366 2023/3/26 2023 神岡馬-神豐馬拉松 05:10:47558靈芝一朵映晴虹,玉女驚簫隔碧櫳;丹灶不須金縷斷,白雲時自紫霞通;瑶池有客留仙跡,玄圃無人訪舊風;回首蓬萊三萬里,可憐明月是西東。已審核 證書 相片
367 2023/4/2 2023廈門馬拉松(中國) 05:55:4522412廈門舊地還重遊,此時跑馬沒人知,茫然不見台胞友,只聞奮起偽國歌。中共放開起步晚,人未恢復天未明,清明時分跨海峽,三年疫情感嘆多。已審核 證書 相片
368 2023/4/9 2023 風櫃嘴馬拉松 05:41:31264臺戶主辦風櫃嘴,眾友驚訝隔鳥櫳;補給不須金縷萬,白水舒跑仍要胃;清心亭下藏佳人,誠摯豆乾留人心,荒漠甘泉獲至寶,台啤下肚知幾分;末段下坡十里間,叔釗進財齊陪伴,風嘴風雲藏櫃理,不知世和心何事。已審核 證書 相片
369 2023/4/15 2023 dodo桃園國際馬拉松 05:20:48315都門漁夫赴永安,園處眾人風飛翔;都舟泊港蚵味飄,馬神應順天伯公。一波三折浪濤起,都馬主辦試初馬;不見往昔李太白,付心無計不覓仙。韶光一去難回首,華髮汗千已滿巾;陽春補給勝風櫃,六一高架白一遭。已審核 證書 相片
370 2023/4/16 2023 葫蘆墩全國馬拉松 05:50:54650葫蘆何處有神仙,蘆者窮途豈偶然;墩下蒼苔無剥啄,嘆然阮籍潤全來。上坑萬仙巷衣弄,酒促美雲神撥開;豐漫使節酒酬厚,啤酒下肚笑開懷。爬昇雖說有七百,炎上熱烤曬眾怨,步兵行走管不住,對言春榮崎路行。已審核 證書 相片
371 2023/4/22 2022 鄉鎮之美馬拉松-大安場 05:20:1558大安浴水延三旬,開啟欣恩會勝流;安得凡山如此工,海神喜我著綺語。浴罷悠悠自坐磯,都舟泊港蚵味飄;天地遊心貪廣大,群友時時念平安,傍水細看鷗鳥歌,功成與爾得滄海。已審核 證書 相片
372 2023/4/22 2022 府城超級馬拉松 06:00:0056金相玉質舊同科,城南我祖嘉名似;懷谷望塵吁可愧,城邊一陣已西風。慾昔移州移數載,神仙遺下水中金;心中波浪亦成精,西望巫山南金城。痛苦指數逐爬增,單日雙馬苦若補;麻痺自我誰知曉,人生極短須搏終。已審核 證書 相片
373 2023/4/23 4117 中央公園馬拉松 06:43:041003中州淑氣無間斷,央棟瑞色藹熱火;身如老驥暫伏櫪,園乎何事亦翩然。五管皆歸節制中,誰知花事海宴央;探穴追踪疲倦行,平安賜我謝天公。已審核 證書 相片
374 2023/4/30 2023 浪漫台三線新店老街路跑賽 05:51:5495浪說楾羊餘隽永,漫向成均咏式微;旺星盛出照寰贏,三客新成梁苑賦。新葉可書陰可釣,店有雞聲覺月脯;老翠柳拖長短亭,街頭年少渾無事。忽聞單騎下滄浪,又中前行路漫漫,況有凌風百尺暢,不須對天人自三。五老星飛事更長,急摧行李投峴港;跑友七十兒閉老,奔跑蕃薯如長廊。已審核 證書 相片
375 2023/5/6 2023 太平山雲端漫步 06:24:27146漫空隱隱雲霧飄,步步錦銹連雲開;雲暗太平封古色,端看延遲復演環。太平新冠漸遠離,平凡自負赴戰壕;山雨暴打喘全程,驚見低壓降烏雲。已審核 證書 相片
376 2023/5/7 2023 鄉鎮之美馬拉松-彰化溪湖場 05:41:34122彰明僻遠環河道,化龍莫惜五雷風;溪湖千古新螺溪,湖山早已關歸艎;新更柏路連松蔭,螺髻暴雨灑不停;溪光影碎稀泥宴,我來北雨禍溪湖。佩服眾友心力挺,雨中奮戰不停熄,欣恩補給現重點,涼意補到心坎裡。已審核 證書 相片
377 2023/5/13 2023 北大-掌聲響起超級馬拉松 05:45:34126久違三峽北大園,十三支協熱情願;三里路況陷阱多,撲街跑友有拾眾;補給沿襲出菜匯,跑友遊聊交跑經;跑神冥冥挺十三,陰涼完賽碗公重。遙想當年石頭溪,歷歷景幕人何處;海財雙哥伴隨行,終至平安感恩天。已審核 證書 相片
378 2023/5/20 2023 臺北星光馬拉松 05:43:25117憶起去年星光馬,雙圈演了趕南澳。南苛遊夢力破敗,數月再演挑戰戲。陰涼再送良辰氣,微風細雨來伴置,打掉重練順順奔,明日南赴將軍宴。煩腦拋向九雲端,祿力專思唯一事,考驗明日將軍馬,無緣漫步終結篇。已審核 證書 相片
379 2023/5/21 2023 將軍漁港馬拉松 07:10:54479台南西岸將軍港,南台北門魚電戰。將軍一夢天晴碎,軍湖據滿光電盤。漁人垂釣不知誰,港邊簷下遊客多,七時剛過朝陽出,步兵模式立馬進。體能不支熱力曬,一行二步厭世生,腳底行到肌炎感,回首不堪將軍難。已審核 證書 相片
380 2023/5/27 2023 鄉鎮之美超級馬拉松-外埔場 06:01:4664牛笛響徹九雲霄,哥催千回第一人,千萬磨難未足齒,迴想胸懷事成圓,感嘆政德記錄膽,恩波況勢如天闊,閣樂健康跑佑銘,家閣事興宗旨規,神嘆誰是馬行僧,勇者群忠水牛城。已審核 證書 相片
381 2023/5/28 2023 池上馬拉松 05:41:57124池上稻浪好名聲,傅摧瞬間瓦崩解,歷年完賽半斤米,只剩證書微獎座,感嘆世物造化人,賺錢有數人要顧,關山雨滑傷十幾,明知天雨無警覺,事前無視路況差,出事才怪無作媒。辦馬主事需良心,補站補水位錯亂,精英跑者不入站,深怕亂速跌吃屎。千五費用算高價,再得公所補助金,老鳥辦事像菜鳥,問題原頭無誠心。已審核 證書 相片
382 2023/6/4 2023千歲馬拉松(日本) 05:09:34489千言萬語話不盡,歲月人生取壹鏡,日照北海道千歲,本來無物嘆佛聲。緣起海哥逢札幌,他鄉故知演台戲,熱情爽聊天南北,並肩齊進泥馬路。三十四里森林陣,雨下泥路伴我行,日人靜肅跑馬場,海哥吹哨達高潮。感恩海哥伴鈿耀,金牌領隊非虛稱,豐生緣起是海神,心感深隨海神哥。已審核 證書 相片
383 2023/6/10 2023 鄉鎮之美馬拉松-神岡場 06:14:35132神崗旗下無驕兵,順勢隨跑四四營,綠映樹蔭鐵車競,鄉親跳跑氣氛鳴。可惜悶氣灌氣行,爬高行橋艷陽曬,主任老神仍在在,關門勸退耳風邊。已審核 證書 相片
384 2023/6/13 2023 臺灣777跳島-大鵬灣馬拉松 06:06:2727邵哥三辦七七七,時間賽跑人情債,壓力輕重賭天佑,業障功德拼兩側。跳島難處非易事,人言可畏難開口,順天從意非靠己,齊心合力才第一。鵬灣繞行三圈半,暴雨侵襲考驗人,主辦跑眾均齊力,雨然渡關惜今朝。補償向偶娘家回,百五眾生跑繞圈,悶天降雨眾人累,一切敬畏跑馬神。已審核 證書 相片
385 2023/6/25 小鳥妹生日開學馬拉松 05:44:59189夜光鳥哥疼愛女,周歲推娃到學開,父愛暖溫眾人來,栗林初夏跑全馬。雖說潭雅跑九里,炎夏嚴烤鐵馬道,野孩跑團用底心,冰品挫冰補不停。海哥玩起老萊子,扮妹戲遊潭雅神,艾將亦伴女童裝,路線不同心齊同。賽後熱食供不斷,八款湯品食不盡,唯獨赤午三十六,還是涼冰受眾迎。已審核 證書 相片
386 2023/7/2 2023 全台PAPAGO歡樂跑(大湖場) 06:34:0096克敏催生大副馬,大窩橋界左右跑,小橋流水小農樂,炎酷赤陽當棒頭。欣恩跑友移大副,得來全不費功夫,慢度馬賽貫全場,急奔中暑吃悶虧。海哥迷航中央尖,火冒三丈猛打叉,江山難改性難移,吃軟吃硬性情人。賽後熱食告斷炊,煎蛋吃光完賽難,知易行難勿說嘴,現世未報時未到。已審核 證書 相片
387 2023/7/8 2023 鄉鎮之美馬拉松-石岡場 05:42:25121舊地重遊石崗稻,先下後上憶鐵道,后豐石崗綠林松,清風弗面見人號。欣恩舊友重報到,石崗來去易自導,鐵馬路途蔵危跡,慢步安車是首到。已審核 證書 相片
388 2023/7/23 2023芭堤雅馬拉松(泰國) 05:55:351235疫情過後芭提亞,在台無馬泰來馬,海神掀起驚濤浪,中哥柴火往裡扔。跑馬僅知白晝活,午夜熱鬧眼界開,狗狗吧裡跳舞秀,挑逗性情魔鬼城。城鄉差距無國界,椰子樹下人種多,老少不拘艷環瘦,後宮佳儷不虛傳。海外跑馬新感觸,年老色衰境非同,紙色金迷現世報,曼谷一夜談何在。已審核 證書 相片
389 2023/7/30 2023 全台PAPAGO歡樂跑(通霄場) 06:03:3169中港轉運到通宵,先知共乘智慧高,立建黎田沒參賽,美中遺憾無法搞。馬家庒道苗二九,拼馬跑棍遠道求,陡爬一百有六回,悶熱眾生降速遊。以欣鄉鎮開先戲,大副隨後趴趴走,偏鄉推動熱宵遊,助鄉愛鄉當保佑。老友相聚話題多,是非善道人言過,讚嘆德勝推娃車,先知供孫了心願。已審核 證書 相片
390 2023/8/6 2023峴港國際馬拉松(越南) 06:03:42505周末午後越峴港,期待寞生兼怕地,越南首發初寶涕,落地低後甩不去。驚奇嚇眼粉神奇,硬體升級軟體低,後門奇開共產趣,迪士蹦滴搶錢一。韓式一條龍服務,大街誤認首爾厲,吃喝玩樂看韓語,滿城處聞歐巴屁。峴馬雖說涼風起,三時仍有二九氣,快跑半馬佔三時,晨曦陽出破功力。 中越峴港現純情,高麗滿街商業林,觀光按摩數不盡,浸洗大體心難平。越式市場如前世,中華商場再重現,酷似回到少年時,說不盡來數不清。已審核 證書 相片
391 2023/8/13 2023 第一屆晶宴桃園盃全國慈善馬拉松 05:36:5865桃園議會辦競技,委託台體辦盛騎,接力應是原選器,叔釗用策增戰全。可惜實戰缺備位,犯錯最禁缺鹽碇,寄物總歸自己管,一堆嘴巴管不住。跑道上下折返多,減速慢行堵跑速,小弟慢跑差不多,原速五位變六位。坤旺兄嫂佛私補,神救眾友後續力,八七完賽有五分,全靠坤旺神救援。已審核 證書 相片
392 2023/8/19 2023 鄉鎮之美馬拉松-后里場 05:49:18122一日雙馬拼再戰,歲月刻痕心戰難,鬼月祈願平安渡,不願受苦若班禪。后里隧道透心涼,鐵馬綠蔭佈滿樣,自幼財運總不佳,安步當車備心暢。叔釗啟智齊陪行,感恩心情不曾停,鐵騎超車競速心,童心再現不安靜。欣恩半年全勤意,鼓勵力挺用真情,漫漫長路辦不易,唯有支持獻欣心。已審核 證書 相片
393 2023/8/19 2023 聖母廟月老姻緣紅線牽馬拉松 06:44:54517鹿耳媽祖順風耳,竟是月老救因緣,陽光普照從年事,今年風多風吹使。可惜午前跑馬盡,策略跑走主軸定,前時順心跑八里,再走二里力費盡。安步當車首選命,心求馬祖平安賽,快走慢行交叉甩,城西街道夕陽伴。暗黑大地隨降臨,此時氣力已放盡,漫漫暗路走不停,青草倉堤不知頭。腳止膝酸交互醒,西瓜切族引誘多,自省力勁良心提,海哥美拍感心多。已審核 證書 相片
394 2023/8/27 2023 全台PAPAGO歡樂跑(竹南場) 05:47:4484大副竹南長青森,全程遮蔭涼風生,上下曲道載鐵騎,輕鬆放飛竹南鎮。台新旅社造神秘,僅限申時准入賓;探究疑問為何事,QK移工休春迎。已審核 證書 相片
395 2023/9/9 2023 鄉鎮之美公益馬拉松-彰化二林場 06:30:31104舊地重赴二林草,狂風暴雨腦海烙,如今二林景仍在,暴雨再現迎賓來。欣恩佛心天在看,栗地情商墮落情,欣恩力挺全勤賽,金援力行獻實才。修正賽道切一半,避開狹路爛泥道,來回折返五花瓣,以欣用心滿心盤。 四回跑走達標時,龍哥刷卡小弟退,遠呼龍哥等弟歸,齊心漫步最末回。已審核 證書 相片
396 2023/9/10 2023 第二屆泰安原鄉秘境森林馬拉松 06:15:20449回味去年泰安馬,雨後山崩路線麻,今天再戰泰安馬,首嚐千米爬昇罵。清山路道先狂下,預告泰安令人嚇,清山林道桂竹林,爬不停歇喘不斷。一山未平另山起,之字路型連不停,遠處泰雅迎賓曲,只聞其聲不見影。雄雄奮力到二七,沒冰沒塊要下站,陡下恐心怕怕行,直衝無名大興窩。越過與會路更陡,沒完沒了秘境行,此時南庒獻林蔭,涼風徐徐撫心靈。陡下再回清山道,終點影約在前方,空然幻想一場夢,仍有十里爬昇弄。已審核 證書 相片
397 2023/9/16 2023「榮耀黃埔百年情」路跑嘉年華 06:19:20398雙喜辦賽雲得月,遠避鬼月至八月,百年黃埔戰車營,多少滄瀾道難遠。營區巡禮十七里,出關滑進老街迎,日掛當中湖新路,緩上爬升艱難行。羊喜窩道要人命。羊腸小徑陡不停,盼得陡下南窩路,接連陡坡下不停,南窩北窩繞三里。回見中哥在末段,不祥預兆心中起,殿後牛哥托漫步,雙喜耐心難算數。已審核 證書 相片
398 2023/9/17 2023 華山論劍湖超級馬拉松 08:00:10141初嚐超馬華山劍,神鬼路線抖地見,展斌暖心送斗南,儲備戰力迎鬼線。劍潭湖旁慈光寺,平靜醞釀不凡事,百K四時已出行,五十K者若無事。首發陡下有壹里,考驗陡上十四里,陡上陡下速爬升,整人遊戲不停歇。兩日三賽難度高,全台完賽僅三員,南賢北鈿神變仙,賢精鈿倦有天意。古坑咖啡佈滿山,華山茶園冷泡茶,蜈蜞坪雲霧繚繞,道難漫遊驚奇多。賽事優缺精彩事,百K完賽真英雄,石大德勝照和棒,平安完賽無遺憾。已審核 證書 相片
399 2023/9/24 2023 鄉鎮之美公益馬拉松-南投場 06:03:2858欣恩觸角伸南投,大埤福德好罩頭,大埤東路爬山路,爬升六百渡化眾。東山路旁樹蔭多,五時出發涼意活,補水充足欣恩風,賽後完禮特色果。今日大觀曬超多,欣恩相對似活佛,雖說爬昇山路活,九十鐵粉持欣握。已審核 證書 相片
400 2023/9/29 2023 館東公益馬拉松 05:48:2231克敏心念回憶情,公館聖地自家起,公館小遊公益馬,食足水補依慣例。克敏借殻試水溫,陳年往事思想聞,人言可畏百回混,堅定毅志跑馬魂。中秋佳節人團圓,拼馬挺馬柒拾願,不知花好月圓前,數字內涵需看前。已審核 證書 相片
401 2023/9/30 2023 新竹市-戀戀海岸線馬拉松 06:14:29493南寮貝殻公園好,銘耀辦事有一套,路線半程林蔭跑,補冰補水眾全到。九月秋虎陽報到,曬事慢速必難逃,盡力聽天隨緣好,佈雲風起神知道。,拼馬挺馬柒拾願,不知花好月圓前,數字內涵仍須錢。已審核 證書 相片
402 2023/10/1 2023福德財神寒冬送暖路跑-蘭潭場 06:28:41162福德送暖夢喚醒,三日連馬蘭潭情,碧綠山影蔭漣映,七品甜圈吞遂行。十月首日下嘉義,捨近求遠必有理,雖說西湖有山渡,數據意含有內理。到,曬事慢速必難逃,盡力聽天隨緣好,佈雲風起神知道。,拼馬挺馬柒拾願,不知花好月圓前,數字內涵仍須錢。已審核 證書 相片
403 2023/10/8 2023 公館鄉福星社區Hakka饗宴路跑 05:56:11131克敏號召茅鄉亭,眾人呼應成天聽,黃金小鎮繞十回,福德天神種萬應。逆時繞圈平地起,滿滿回憶心中映,德犬吠聲響雲屏,只差惡犬已消平。福德正神守護鎮,兩回一拜謝天恩,祈求護佑眾緣人,平安完賽重頭神。棗莊滿客廁所讚,施肥潔淨得滿分,憶起炎夏曬好滿,革命情懷因緣滿。已審核 證書 相片
404 2023/10/10 2023 第11屆開廣飛跑盃超級馬拉松 05:15:0020雙十國慶繞開廣,八四甜圈保險王,超馬補給陽春現,天涼救援眾人歡。勇士德勝品五十,套圈滿場有餘勢,鈿仙平心四四九,小弟半馬達標式。墮落跑馬已多時,長榮六點限時令,今拼半馬二時刻,平安達標樂逍遙。備戰口湖甜甜圈,遙望豐漫五十繞,今日練心股力操,驕心勿起繫掛牽。已審核 證書 相片
405 2023/10/14 2023 口湖馬拉松 05:57:4870口湖鄉藏雲林境,求助救德勝救前行,暗夜直奔台西地,精神抖擻懼知臨。克敏精測三點三,繞圈十三超馬搧,內外圈選定快慢,椬梧滯池洪繞摻。口湖官民辦首馬,熱鬧有餘忘全馬,六時收工換熱食,食攤收盡剩奶茶。短短三里補站難,補給驚見欣恩站,補站站主苦心戰,唯有欣恩補吾饞。已審核 證書 相片
406 2023/10/21 2023鄉鎮之美公益馬拉松—東勢場 05:28:4235驚聞小山母離世,棄賽冬山跑東勢,傷心行程分兩散,鈿助麥哥感恩事。東勢客家文化區,賽路道跨大甲渠,雖說上下有緩行,安然完賽讚天趣。完賽感恩進玉心,熱心助農行動情,滿車水果遇人送,回饋鄉親玉最行。趕赴台中殯送行,告別儀式引悲情,在生人世母子情,此情此景淚流盡。已審核 證書 相片
407 2023/10/22 2023長榮航空城市馬拉松 05:47:532093長榮收工限已辰,昨日盡力熱身剩,擔心夜奔體力盡,顫顫驚驚疲倦神。督府東門繞介堂,不知覺地隨四半,驚見石基哥前方,再遇鈿仙怎在旁。無知腳快恐懼起,十里降速求平安,降速七分到環東,高架全景心開朗。半馬費時二三五,再撐三時到二四,此時只求完賽事,六時限時平安駛。長榮渣達台北局,路線重覆失跑趣,重新盤點初衷意,追數追心難平據。已審核 證書 相片
408 2023/10/28 2023 清水馬拉松嘉年華 05:19:24239清水紫雲仙佛寺,信仰中心海口音,越繞鰲山穿國三,留力僅為觀音山。事事難料心未定,楊厝街轉和睦儒,緩下衝動沖下徑,一路五分達海頂。風大陰涼跑馬天,只見川哥近不遠,順順滑過續航力,一路直至高美地。海岸風車轉不停,自知見好應停歇,折返慢行二三五,僅見德川車尾屏。回程海照依序現,宛如回顧人世前,末段驚覺中哥潛,再聞牛哥氣笛啣。感歎熱情有幾分,跑馬再現分離神,初衷僅是因緣事,再尋熱忱灑滿身。已審核 證書 相片
409 2023/10/29 2023 蘆洲觀音山馬拉松 06:15:09521夜赴鈿哥收留情,途歇感恩記九方,從容騎車微風場,老馬新馬聚一方。蘆漫佛心鬆門撞,七半宛如烏來馬,頂仔越嶺達觀音,陡上陡下考驗民。玫潔伴聊有十里,展斌快行弟擔心,補站標備附大橘,愛心仙草熱吾心。啤酒迎合兩杯意,荖阡坑路炸雞應,陡路再配吧噗冰,溫心設計台灣情。回程天神顧馬神,涼涼風吹是首招,偶見子敬前方影,平穩定速不停門。小弟應學子敬神,靜越子敬不放棄,妄想太多遇叔釗,硯釗齊步歸陪跑。已審核 證書 相片
410 2023/11/4 2023 太魯閣峽谷馬拉松 05:24:421148太馬搶手第一回,十月搶票比恨悔,臨來宿營站前會,緊迫生計再度陪。太馬跑眾成萬千,花蓮新城接駁戀,水洩不通牌樓前,拜拜大會喜萬錢。槍聲響起齊出線,巧慧陪聊五里唸,中哥不語心事遍,再遇海哥聊萬千。太馬緩坡是重點,長春祠前細水殿,西拉步道落水降,寧安橋旁靜思量。白沙二橋隧道穿,連沿不斷風洞傳,子敬大哥眼隨影,追隨漫步立霧溪。隧道出口現壁山,氣勢不凡拍照人,燕子口接錐麓橋,九曲洞憶苦命工。已審核 證書 相片
411 2023/11/5 2023 三重全國馬拉松賽 05:55:0251三重辦馬最末屆,會長按下暫停鍵,因果關係輪迴來,用心不足跑友卸。萬年路線永不變,鐵騎亂事沒給扁,陽春補給給冰足,可惜知瞭孤寂寥。賽事叔釗氣未消,調車事件車不見,遵照會長停車去,回首愛車拖調填。天熱再現三重堤,唯有海風涼吹襲,望長成鋼恨無意,有緣再會三重習。已審核 證書 相片
412 2023/11/11 2023台中豐原慢跑三十週年超馬 06:58:0657豐慢免費召天下,操場繞圈跑五十,從未實戰一一六,挑戰甜圈種心田。賽事特訂背包棧,運好熟睡四時半,早起再遇先知緣,星空預知火炎店。七時未滿斜陽曬,預計快步衝半程,五分賽速撐四圈,六分半速完半程。太陽狂曬胡蘆地,只剩微風偶爾起,外圈飲水路更遠,心知不安加幾分。五九圈起跑走術,九分一里按步數,無奈體衰撐不住,死撐活撐過六時。九分半速穩定走,果然最末一刻鐘,六五八過衝線癮,刻苦銘心是總一。已審核 證書 相片
413 2023/11/12 2023 渣打台北公益馬拉松 05:23:432389渣達長榮台北馬,路線重疊跑大佳,中山北路走九回,再接大直環河趣。馬神聯絡好兄弟,風神雨神配一起,天冷本是跑馬天,豐熱北涼神力齊。順順跑完三時地,二五里程接滿泥,接續再過彩橋地,大佳星光印象比。又見中哥已末程,偶爾追逐兒時趣,渣達眾友年輕多,驚覺花白近六十。已審核 證書 相片
414 2023/11/18 第二屆臺大校園之美土木盃路跑 04:36:1942睡飽睡好當首擇,住宿換乘晨間車,台大校園繞八趟,落葉深秋寒意瑟。土木校友數千人,全刀首辦百餘人,愛將跑跳PB破,眾友狂奔急速人。四三六見再破五,末段為安必保留,大屯山頂爬千五,直冒金星所無求。七圈追上中哥影,直超身後激氣精,台北馬練剩無幾,以賽代練奮力勤。已審核 證書 相片
415 2023/11/19 2023 北投大屯山馬拉松 06:09:4871大屯超馬跑首回,爬昇千五主峰會,新民國中佛心地,直指高山爬到跪。限關八時有餘映,首站補給就缺水,體驗後段命真難,下坡加速趕配速。下滑直至天元宮,輕旅漫遊思想起,馬拉卡路眼前現,于右任墓被遺忘。爬昇十里到二坪,涼冷溫差迫身奔,無奈路窄車不少,安步當車往前超。二子坪頂鬆口氣,回風刺骨大屯頂,氣象站台登山客,身著寒衣唯我裳。登頂回程狂下坡,心念平安履薄冰,陽金公路狂車多,局長車禍心沈重。已審核 證書 相片
416 2023/11/25 2023 全台PAPAGO歡樂跑--三義場 06:06:1432大副辦馬多變異,苗栗馬道變三義,鳳龍山下觀音寺,憶起欣恩來時地。克敏劃地繞圈比,大安溪旁繞九趣,鯉魚國小會九裡,涼天漸升晴天地。海哥叔釗照和齊,話天聊地練賤語,三人臭皮比肆屁,孔師不及海師啟。移地再戰草屯居,仕賢兄長神救援,順心順意到草屯,感恩大哥恩情傳。已審核 證書 相片
417 2023/11/26 2023 第八屆南投馬拉松 05:58:38312南投草屯久未歸,跑馬路徑改幾回,貓羅溪旁來返奔,南投永鳴工業會。南投街頭逛離情,依往中寮爽文傾,軍功入寮南龍龜,熟悉東山路眼盡。欣恩南投馬來稀,大埤街措投二二,正覺精社象護法,預告拔升緩勿急。拔子山頭現涼意,拔仔穚過樟平溪,陡上中寮永和小,再滑龍南路左轉。此時重現舊時情,前進中寮爽文地,長源隧道炸溪蝦,感觸情淚止不住。南龍盡頭繞一圈,不見爽中傳說中,貓哥貓嫂錯認池,碌力奔走遇志玲。已審核 證書 相片
418 2023/12/2 2023 礁溪溫泉馬拉松 04:46:49230一年一度跑礁溪,純情溫泉擇近地,東北季風雨灑滴,移住宜蘭背包里。運山為吉現居地,預感今日吉事起,涼風吹送礁小時,多做熱身是好事。起身慢跑熱身體,更應留意滑路疑,福崇賢師贈馬冠,順澤超馬附身起。平安跑姿慢心變,五半兔子眼前現,五時小白再現前,四半兔群現不遠。大步呼調穩步進,竟見鈿仙車尾燈,十四里越仙無意,再奔五里力不行。半馬達標見佳收,留得青山可久燒,礁溪變線皆平地,順順完賽四四九。已審核 證書 相片
419 2023/12/3 2023 三星安農溪馬拉松 05:08:41328三星辦馬狂用心,在地鄉長有用情,礁溪不及三星起,夢幻星移天命戲。安龍溪畔跑一回,東北季風來湊伴,雨多灑地遍整場,起跑就怕不夠快。只因礁馬跑太快,腿酸腳麻慢慢爬,再找廁所有尿意,平安完賽心已定。起慢再現加速意,隨天隨時調呼吸,留意腿姿對或異,半程是否二二一。已審核 證書 相片
420 2023/12/9 2023第七屆飛龍盃烘爐地馬拉松 05:10:40109七屆福德烘爐神,陡峭山坡在南勢,先下後上甜苦辣,跑馬總數三一九。老馬房大理事長,跑馬故事話非常,飛龍在天取獎杯,意由未盡話若暢。準備北馬今測速,坤旺陪跑試五分,持續健跑達五里,追上戴老素還真。半馬感應二一五,信心滿載終五半,走跑心態燃再起,未段陡坡悔未盡。已審核 證書 相片
421 2023/12/10 2023 鄉鎮之美馬拉松-彰化花壇場 06:17:5445花壇虎山巖觀音,隱居八卦山腳驚,欣恩千尋賽道口,開啟系列爬坡景。福景街會大嶺巷,陡坡直切一九三,陵線再下姜子坑,陡下迎接灣福路。五龍山紫雲道場,喜辦健行樂居常,人車擠塞產道路,陡道塵土整番露。翻越小山鳥松坑,下接鳥松巷緩跑,七點三里玄主宮,回程再還爽懷恨。往返三回費心力,頭昏眼花迷航記,跑好跑滿大嶺巷,腳筋終敗酸痛壞。已審核 證書 相片
422 2023/12/16 2023 全台PAPAGO歡樂跑(蘆竹場) 05:25:1371感恩德勝暖心窩,熟睡入眠身心臥,凌晨林口下蘆竹,台地陡下奇觀魄。克敏開發新路徑,機捷橋下緩坡行,折磨九回操耐力,馬神涼爽來助性。下坡衝刺五分速,練心練性備北馬,保留體能待隔日,保持破馬不怕麻。巧遇鍾哥蘆竹馬,大副開辦見首行,談天說地話馬事,半馬初識滴心頭。已審核 證書 相片
423 2023/12/17 2023 臺北馬拉松 04:47:495576綿綿細雨跑北城,季風南下寒意聞,二萬跑者兵城下,摩拜什會跑馬神。世代交替老鳥逃,鮮鳥拼速齊報到,唯我思行離家近,儀式拜馬再一遭。巧遇牛哥共商事,百回重重難成勢,老幹無新意不達,硬式著陸兩據傷。起跑跟隨四四五,順順配速腦不傷,九九九八速回升,讚哥助力奔回程。今昔相較台北馬,眾友不在少喜味,孤人獨跑只見途,不見兩旁眾事物。已審核 證書 相片
424 2023/12/23 2023 鄉鎮之美公益馬拉松-沙鹿場 05:43:2248遙想九天鼓震天,沙鹿曾行北馬前,都會園路奔不斷,貨車競技沙漫全。今啟萬聖紫竹寺,山腰陡爬二百尺,陡登大肚山陵線,大甲溪岸霧降臨。折返規劃達四回,徒步橋越國道三,川流不息車流水,無息攀爬欣恩魂。欣恩用心通人知,滿滿參賽跑友情,微物重情知情義,願力回春欣恩命。已審核 證書 相片
425 2023/12/24 2023高雄山城100KM超馬 05:16:49450世代交替老鳥退逃,鮮鳥拼速齊報到,唯我思行離家近,儀式拜馬再一遭。巧遇牛哥共商事,百回重重難成勢,老幹無新意不達,硬式著陸兩據傷。起跑跟隨四四五,順順配速腦不傷,九九九八速回升,讚哥助力奔回程。已審核 證書 相片
426 2023/12/31 2023 萬丹紅豆馬拉松 04:50:52356鈿神左營借宿住,高屏熱力擋不住,南北差距美食現,莫以天龍觀打狗。憶起萬丹今如填,天涼氣溫跑馬天,鈿團驅車到萬丹,再遇艾將百團前。迷茫隨流呼氣順,萬惠宮轉萬丹小,萬丹鎮街繞道行,不知覺間河道堤。影約酷似曾相識,腳鴨跑團去年時,屏東鐵橋百年事,紅豆冰棒舔幾支。三十里進灣子內,新興師生鼓震天,誠心誠意純真情,鄉親總是感動天。回首已至三七里,晶片感應知四時,放鬆心情走萬丹,誰知遺漏晶片逝。已審核 證書 相片
427 2024/1/1 2024 長堤曙光元旦馬拉松 04:57:54257長堤馬場故事多,萬華賽事台北情,事少錢多離家近,唯有睡得周公聽。暖場元旦遇子敬,牛哥再現故鄉迎,起跑緩跑移不動,跑神下旨處罰禁。鳴槍後段福崇哥,五半兔子追隨行,慢跑慢行贈照騙,怎知布農妹子硬。補站休戰廁所進,解禁舒暢掉隊行,自食其力趕兔力,一下追到兔五並。大隊人馬相推擠,讓步前行孤鳥進,看見如泰開悅心,相約攜手齊進門。越近三五力不接,硬撐活道連武兄,前方還有民華長,提心提氣攜泰終。已審核 證書 相片
428 2024/1/6 2024 陽明山超級馬拉松 05:27:5237超馬代碼屬陽明,風嘴不吹陽光鳴,山頭山背溫差異,莫耐首發寒涷暝。路徑熟偌步廁所,熱身不足溫吞禍,不急莫急待五里,暖身跨步急不迫。從後漸前呼跑友,體會增田越喊右,舊雨新知數不停,只恨陡坡難演秀。素棉俊欽啟慢行,老鳥知山知親近,緩升跑速不停歇,漸進回力趕前行。感恩艾將現靈泉,菜頭熱湯如神丹,突覺活力重上身,奔跑萬丈有萬勁。已審核 證書 相片
429 2024/1/7 2024 卓蘭水果之鄉馬拉松 06:20:33587去年腳傷棄卓蘭,今誓初嘗水果籃,卓蘭地似原民稱,原名罩蘭閩語爛。開跑坤旺玫潔併,葡萄巨峰吃巨串,陽桃客家麻糬進,私補海尼啤酒瓶。此時果後讚哥現,柑橘種類補站多,須知卓蘭水果鄉,可惜未現水梨王,客家小炒呵倆飯。頂上功夫鳳梨頭,敢問兄長跑幾回,兩場頂梨練定力,摔壞鳳梨有兩粒。三十里處雙蓮小,據聞原民出草區,泰雅漢人兩相爭,傳奇留世卓蘭史。雙蓮雞湯飲下肚,熱力回升備陡途,好戲陡坡戲眾友,名符其實卓蘭山;已審核 證書 相片
430 2024/1/14 2024全台PAPAGO歡樂跑--觀音場 05:46:06117夜奔林口德勝林,溫欣滋味難忘情,精神一振赴觀音,客家埤塘現樸鳴。此地偏遠無公乘,跑友克難四方滲,跑馬千百藉口多,痴狂癌末唯其剩。驚奇白千層林生,學校埤塘念新坡,陂內埤塘起跑點,平靜如鏡道心境。一路感念海和釗,放緩隨跑練屁潮,國光大哥真性情,賽道歡聲齊揚天。已審核 證書 相片
431 2024/1/21 2024 臺南保生盃全國馬拉松 05:14:32188捨近求遠沙崙行,保生大帝借醫名,昔日紅瓦藏厝姓,簡約賽道如其靈。陽交分校台南區,陽春標配補給渠,平緩賽路貼人心,歸仁街路神渡餘。凌晨火車遇信宏,大哥久違聊不盡,先快後慢吾性慣,毅力仍舊哥最行。遙望資訊鎮西堡,氣候驟降不饒人,資杯跑友創佳績,鎮堡好友平安歸。已審核 證書 相片
432 2024/1/27 2024 鄉鎮之美公益馬拉松-霧峰場 05:13:4770霧峰欣擇百姓廟,眾友相挺近肆佰,緩坡山徑有五里,乾溪河畔峰谷路。霧峰九二一教育,復興國小留原樣,發人深省憶當年,敬畏天地護子孫。今日欣恩唯一場,愛跑不死四方唱,國光昨天跑念上,自助百回兩相暢。末回齊行進財哥,原意走跑混下行,得知順行隨緣處,跨步六分返歸途。已審核 證書 相片
433 2024/2/4 2024 府城英雄馬拉松 04:54:29297仕賢伍佰英雄馬,風塵楚楚脫塵凡,金輪轉劫知難盡,佳時感動淚滿衫。憶起初見仕賢兄,星星相惜菜鳥情,小弟分享跑馬數,單馬連馬週週路。晃眼閃演疫情時,時退大場微場起,苗栗新店兩地奔,仕賢精神眾人驚。南賢北鈿中義昌,革命氣息從此起,歷史健康重寫事,人生無悔精彩史。已審核 證書 相片
434 2024/2/10 2024 館東拜年馬拉松 04:58:3130館東佳氣藹氤氳,拜言先捧熱情心,年重豐鎬逢春日,馬場歡娛樂眾君。發基依舊跑第一,愛將隨後追上前,弟追小戴前十圈,不見鈿仙令人倦。補站補品跑友贈,主任風格務實城,推打鬆拉保護神,平安完賽總是真。已審核 證書 相片
435 2024/2/14 2024 西拉雅情人馬拉松 05:19:59207西風吹雨送情聲,雅調傾城馬未平,情人馬堪今夜別,人間狹路冤時生。路不相平上下鳴,烏山水庫外圍奔,表定貳百妄語渾,路似平靜情人潤。福田柑院西拉雅,官田國小少子化,八田路圖九重花,烏山水庫紀念話。工研路上爬坡多,九彎十拐重機過,一七四線廟宇眾,西口瑞士渦流湩。已審核 證書 相片
436 2024/2/18 2024京都馬拉松(日本) 05:01:338455京都百萬人歡喜,都城跑馬沽萬錢,清水古廟從千年,水居未免囂塵役。廟堂何需談神事,馬兒起跑西京極,拉虎批熊猶健強,日人眾路湖流狂。京宮芍藥道見花,都是春風櫻花匣,跑馬出巡無限意,中海和氣滿天涯。已審核 證書 相片
437 2024/2/23 2024 臺北超級馬拉松 05:40:5849新生公園本天開,生事何曾一點埃,繞中有人能說事,圈兒不變賽英才。兩日一日跑滿天,百K含帶六時添,繞圈無聊練心術,談心說地話如畫。大鳥上空震天鳴,小人下地靜步行,外圈內圈有差距,不知不覺三里餘。已審核 證書 相片
438 2024/2/25 2024 渣打臺北公益馬拉松 05:05:582625渣心何處不逡巡,打破燈前一點塵,跑地從來無事做,馬兒為我作詩人。舊兒感慨意何如,地與山水入吾廬,重逢大佳平生事,遊子能無一字書。賽前好友相見歡,海哥國光同作伴,七分跑速無快慢,光哥歪托魂掉難。緊追兔子五時鐘,忽快忽慢心跳,不見海哥身後影,迎來麥哥輕身近。.已審核 證書 相片
439 2024/2/28 2024 鄉鎮之美公益馬拉松-北屯場 05:14:3731欣逢二八省恩菊,恩寵翩然跑山趨,北起朝聖廓子巷,屯積五時捨無書。爬昇三百單孤行,苧園巷禁藏幽情,美國學校置山中,大坑泡麵土地公;亞哥花園憶兒時,殘破野草蓋滿山,二信訓所山坡立,明倫山莊勁一時。大彎折往橫坑巷,橫坑溪旁一路爬,沿路宮廟連不斷,直到三號登口返。毅力考驗爬坡樂,僅次花壇爬千尺,爭時搶返壓力山,回程五時完賽歸。已審核 證書 相片
440 2024/3/3 2024 高美濕地馬拉松 05:51:38515高堂甲歲跑友開,美景依然氣象來,濕子風流龍得似,地分天上海仙才。跑事漱石累欣恩,友義紛紛談此身,群子百回本無事,聚事今生是何人?何人把酒聊花來,來為東風掃劫台,塵子不動尋舊約,埃塵空自送終來。已審核 證書 相片
441 2024/3/9 2024 第13屆南橫超級馬拉松 06:26:1273佔盡卑南溪直南,此編海瑞迎數百,身在關山賽道里,幽憂傷感關山路;天后宮外起跑線,山界路上跑不停,海瑞車局迎賓禮,初來國小相見欣。此道歷來奔數拾,如數佳珍若回鄉,幾分熟悉熱情享,無奈價升心疑惑。價升質降傻人樹,一省再省引反術,山豬失踨無處現,只剩標配補滿天。已審核 證書 相片
442 2024/3/10 2024 真讚盃美食公益馬拉松 05:14:4676昨日南橫跑單幫,今天快步趕火車,事逢大佳河濱旁,冷風颳起鬥志氣。先慢再速穩穩奔,單車平道逆風襲,前方超越逐前輩,六分半速順利跑。真讚美食心期待,不見美食只標配,民生會長盡心力,強求苛求是大忌。小胖威力幫公益,用力用心跑健易,風起水起是開始,善良不畏邪念起。已審核 證書 相片
443 2024/3/16 2024 鄉鎮之美公益馬拉松-東勢場 05:23:2876欣恩突獲百回信,今年額度已用盡,四場辦完不認審,颱風掃尾當祭品。百回認證二零冬,跑友會員上數萬,經營品牌難憾動,自知不明往火送。珍惜欣恩認證場,路程偏僻克難往,人做天看啟公理,善報未到時會到。大安溪旁跑一遭,上圓墩道跑下圓,兩旁農作現古味,番埤溝圳養百戶。東蘭路轉永盛巷,陡上中興東勢林,中二十頂眺遠溪,大安溪旁雲霧繞。已審核 證書 相片
444 2024/3/17 2024新北市萬金石馬拉松 05:38:184296萬兮瀾灩玉玲瓏,金釵裊裊舞金風,石壁女皇摩挲久,馬中無人識此翁。新晴雨過曉光明,秀色濛濛萬裡情,初度不須尋舊約,馬兮溪上送初蹄。已審核 證書 相片
445 2024/3/23 2024 新店香魚川路跑 07:09:53290八時完賽佛心在,久違不見老友來,沿路歡笑聲不停,呼喚跑勁香魚川。沿食補站特色閃,台電冰棒吃不軟,香腸烤肉供不斷,十大飲品喝暢海。邊走慢跑在今朝,打定海哥跟隨行,上坡微行求健康,下坡緩步在安康。南勢溪畔依綠蔭,粗坑繞返直潭橋,左陡上坡新潭路,陡下金龍到灣潭。灣潭路旁新店溪,隱隱回程一哩路,陡上階梯爬不停,慢慢欣賞賽道路。魚川可能最末屆,事事變化難預測,今年萬事異樣多,珍惜跑馬週週行。已審核 證書 相片
446 2024/3/24 2024神豐同濟會馬拉松 05:49:59641神崗有馬落神圳,千八餘人炒熱興,舊道還走潭雅蘭,炎夏朝悶汗浹心。跑者聯盟近日同,道上歸來賦葉舟,又覺喜氣眾人共,何端束縛損無濟。緩步慢跑順應天,中科環道來回奔,遠處百馬現宗洲,百折不悔真跑走。已審核 證書 相片
447 2024/3/30 2024 鄉鎮之美公益馬拉松-外埔場 05:14:3854欣聞外埔沾仁澤,恩惠朝來拜時恩,外來綺袍惹未得,埔家猶有內心愁。牛哥千馬去年事,舊瓶新酒半酥醒,換徑不給偷雞人,跑好跑滿回初心。水流東桐花步道,高鐵三百高速陪,不到五月缺桐花,花起心落道欣恩。已審核 證書 相片
448 2024/3/31 2024 大亞旺萊馬拉松 05:42:23433大南何處不逍遙,亞為關廟自一朝,旺氣從來悠萬裡,來此難得似無聊。場子依舊熱如潮,千貳全馬待出發,跑路舊道復玩返,補給塞爆缺玩味。爬升七百心驚顫,追隨克敏偷心安,主任魔音排節奏,不費吹力彩繪村。代天府起陡爬升,十里頂埔咖啡吞,如附神力爬升奔,觀日亭上過不問。此時熱力赤陽起,下坡直至李家厝,啤酒私補是重點,歡樂慢行才是真。已審核 證書 相片
449 2024/4/7 2024大邱馬拉松(韓國) 04:54:583346大任登臨壯壯哉,邱事莽莽盡蒿萊,跑勢笛聲聲在,馬場捫蘿步步來。克難何用策勳勞,服有精神價最高,萬中自然關卡多,難然決心比峰蒿。高麗此行唯僅次,玩味人生誠意遲。大邱缺軌國際觀,威權長輩孤獨行。跑事只重精英組,普羅大眾被點綴,數年積習難憾動,賽後眾洩圾垃山。已審核 證書 相片
450 2024/4/13 2024 鄉鎮之美公益馬拉松-彰化溪州場 05:50:5284欣看欣恩上樓台,恩澤滿滿四方開,溪水奇逢怪節象,州人猶記昔日白。彰化溪州慈惠堂,三條窟圳田埂響,溪州公園綠植多,肥豬肉起費茲偌。中央路旁繞田邊,凸字路型繞六遍,太陽能板陪我行,陽光餘暖曬吾傷。已審核 證書 相片
451 2024/4/14 2024風櫃嘴全國馬拉松 05:59:11236風櫃蝴蝶不曾飛,櫃然揚氣藹春暉,嘴中已辦佛心價,傳旨今朝浪得歸。二十餘載風櫃馬,人流漸衰歲越增,誠心盡力務變革,死水方有活路根。已審核 證書 相片
452 2024/4/20 2024 石碇馬拉松路跑 06:21:46171石壘崢嶸峰柱高,碇雲深處氣蕭騷,硬地百尺拔天起,馬聲響地作怒濤。老馬有意追摩詰,馬場少人識子真,相過一樽聊自適,會然何必問前身。新北永定聖興宮,主祀三官大帝王,信仰虔誠眾來旺,謙尊自律神保防。南勢坑路小菜起,爬的嫑嫑菜鳥恨,永定籐寮境溪奔,一峰陡下十里間。國五相遇把顏歡,高速車奔人慢還,續攻崩山考驗人,回程再現魔王任。已審核 證書 相片
453 2024/4/21 2024 阿里山雲端馬拉松 05:40:47199阿耀盡力在嵯峨,里外人來此地多,山色四圍峰際出,馬然一片嶺頭螺。送我情如嶺上雲,理性感性定筆端,跑馬事業不得奇,阿里山缽未曾嚐。高山明證年事高,慢行僅慎價更好,一路跑來專心賽,無福看山過千載。已審核 證書 相片
454 2024/4/27 2024 鄉鎮之美公益馬拉松-彰化場 05:40:3272欣看烏雲佈天滿,恩賜跑馬眾志從,彰聖多年馬場事,化心何時達天明。四方多少瘋馬人,面勢何必現此身,佛法本來本無事,神仙萬里自有真。無奈無奈化語時,預測大雨卻無雨,天有異象預言控,普天同綠化天欲。已審核 證書 相片
455 2024/4/28 2024 北大掌聲響起馬拉松 06:13:22 龍年入春已泉台,心驚賽馬過台南,含宏品味知天大,淺顰常思桃李學,繞園里路平似掌,心掛煙外認灘聲,風中忽如潮湧起,夢中初醒大世開。十三支友換手氣,逆行順旋轉氣息,始點延取平直地,順天應人平安年。天作之合應人意,只差午後陽光起,德勝毅力不放棄,再取百K榜上立。已審核 證書 相片
456 2024/5/5 2024 浪漫台三線新店老街路跑賽 06:28:47137跑馬能開一撣泉,獅潭何妨水自隨,老馬如今太瘦身,街面溪水一篙深。中哥海哥炒春水,前衝後緩有奇事,不如大噫驅東海,鼻孔連天叫大哥,蓮華峰在諸峰上,送我情如嶺上雲,風中忽如潮湧起。已審核 證書 相片
457 2024/5/11 2024 鄉鎮之美公益馬拉松-苗栗三義場 05:58:4383欣逢舊雨蕭蕭日,恩重依依戀故鄉,三楚客懷消遣悶,義兮何事可堪傷。三義倒數戀西湖,慈靈宮旁起緣地,繞圈本是九圈裡,起浮陡落一千尺。德興湖畔現靜池,憂人省思三叉河,人約黃昏曾相似,西湖想思賽龍舟。已審核 證書 相片
458 2024/5/18 第10屆臺北星光馬拉松 05:51:32386含宏品馬知天大,傑觀安平險處佳,侯星轉作使臣星,隨緣自在度時假。大佳雙圈跑如昔,跑星增較六佰趣,百齡橋上紅樓夢,基隆河畔修半眠。保留量跑備河道,明日再戰阿勃勒,緩走五里末道行,豈知變數忽然起。已審核 證書 相片
459 2024/5/19 2024 阿勃勒山上水道馬拉松 06:29:02577阿耀初嘗此水源,勃伯南台一遍真,樂事豈能在山上,水石蔽虧曾文溪;道過大內王內史,早起鳥定山路趨,走馬瀨來迎思情,自不量力徒傷悲。已審核 證書 相片
460 2024/5/25 2024 安康高中強行遠足馬拉松 10:42:59190邵哥安康搞強足,鍛練高生憶難忘,香魚烏來一起交,操著學生哇哇叫。緣起全哥突問起,母難不忘印記奇,何不貢獻己身力,感恩福報是今時。大海小海需調劑,只欠東風玩一局,代差化解用心力,專業要依老師啟。十里吹起抽抽樂,昨日菜鳥一里半,今日強行四二里,難事仍需毅力憚。已審核 證書 相片
461 2024/5/26 2024「榮耀黃埔百年情」路跑 05:55:00240榮然綺席事何限,耀如瓊島月初圓,黃埔亦似青燈酒,埔中無人獨自憐。百憂今日見如在,年折時時到波然,情不可憐歸去晚,事前獨立異愁多。大佳河濱跑幾遭,石門湖口難忘早,南京上海超跑事,回歸環島自練心。跑馬本來無一事,六祖禪師早告示,雙喜多思難成局,放下掛譺自成車。已審核 證書 相片
462 2024/6/1 2024 年太平山雲端漫步路跑 05:56:05363再逢太平昨日別,臨為山頭萬裡來,太平山前君莫笑,平生何處乞天台。山居最愛翠峰湖,馬拉松光四面花,傳說一泓秋水碧,忠信千里送畫來。眼見生理日漸衰,大限之日已倒數,珍惜跑馬友誼情,逝去景物難再尋。已審核 證書 相片
463 2024/6/8 2024 鄉鎮之美公益馬拉松-神岡場 05:45:1598神光炯炯欣恩界,崗中綿綿似回春,和氣迷霧似無事,平生心地本來真。百年草木徒遺恨,回首乾坤信天翁,欣有故人千古意,恩名今日定何窮。潭雅神崗和平場,今年欣恩最末嘗,標馬跑友皆捧場,離別依依賽欣恩。佩鏘玉管珊珊響,蓉結珠璣燦爛開,熱中太平人情事,情鐘味裡鳳凰來。已審核 證書 相片